50% meer kinderen opgevangen in gezinshuizen

Uithuisgeplaatste kinderen krijgen steeds vaker een plek in een gezinshuis. zo blijkt uit de factsheet gezinshuizen 2016. Het laat zien dat de nieuwe Jeugdwet, waarbij gemeenten verplicht zijn uithuisgeplaatste kinderen in huis te plaatsen, steeds meer wordt toegepast. Jeugdformaat is hard op zoek naar nieuwe gezinshuisouders om deze groei in onze regio op te kunnen vangen.

Het aantal kinderen in gezinshuizen is in Nederland in de afgelopen twee jaar met 50% toegenomen, zo meldt de website Gezinspiratieplein, van 1.728 in 2014 naar 2.594 in 2016. Een forse groei. Deze cijfers zijn terug te vinden in de factsheet Gezinshuizen 2016.

Uithuisgeplaatste kinderen krijgen steeds vaker een plek in een gezinshuis bij gezinshuisouders, professionals die in hun eigen woning deze kinderen opvangen en hulp bieden. Dit biedt hen een normale, stabiele leefomgeving en de ondersteuning die zij nodig hebben voor hun verdere ontwikkeling. Het belang van het kind staat daarmee voorop.

Jeugdformaat is hard op zoek naar nieuwe gezinshuisouders in de regio Haaglanden. Ben jij de professional die we zoeken? 


Kijk op eenvakapart.nl