Bezoeken met begeleiding

De relatie tussen ouders en kinderen loopt niet altijd even soepel. Soms woont een van de ouders niet meer thuis en is contact lastig. Ook is het mogelijk dat een kind (tijdelijk) uit huis wordt geplaatst of op verzoek van de ouders zelf (tijdelijk) in een ander gezin wordt ondergebracht. Voor de ontwikkeling van het zelfbeeld is het belangrijk dat een kind contact heeft met zijn/haar ouder(s). Dat kan helaas niet altijd zonder begeleiding. Om dit mogelijk te maken bieden wij begeleide bezoeken in de regio Haaglanden.

Waarom begeleide bezoeken?

Als het over hun kinderen gaat kunnen de emoties bij ouders hoog oplopen. Sommige ouders zien dan zelf niet meer welke (negatieve) invloed zij hebben op de ontwikkeling van hun kinderen. Zij gedragen zich onvoorspelbaar richting het kind, bijvoorbeeld als gevolg van verslavings- of psychiatrische problemen. 

Het kan ook zijn dat er veel gebeurd is tussen de ouder(s) en het kind waardoor het kind het contact als belastend ervaart. Ouders zijn het vaak niet eens met een besluit van de rechter of de jeugdbescherming. Hierdoor zijn ouders vaak gespannen, wat een negatief effect heeft op het contact met het kind. In die situaties is het belangrijk dat ze hierbij begeleiding krijgen. 

Het doel van begeleide bezoeken

Onderzoek laat zien dat het belangrijk is dat ouders en het kind contact blijven houden. Soms kan dat zonder begeleiding, soms helaas ook niet. Het doel van begeleid bezoeken is om ouders en kinderen plezierig, ontspannen en positief contact te laten hebben. 

Begeleide bezoeken worden ook ingezet om opvoedvaardigheden van ouders te analyseren en te versterken. Bijvoorbeeld als kinderen na een tijdelijke uithuisplaatsing, weer terug gaan naar huis. Wij werken altijd toe naar een situatie waarin ouders en kinderen elkaar zonder begeleiding kunnen ontmoeten.

Dit doen we door handvatten te bieden waarmee zij leren om contact te krijgen en houden. Wij observeren ouders en kinderen (zijn de ouders sensitief/responsief?), wij bieden praktische ondersteuning, geven tips (hechtingsbevorderend), monitoren de veiligheid en grijpen in wanneer de veiligheid in het geding is. 

Veiligheid staat voorop

Bij een begeleid bezoek staat de veiligheid namelijk altijd centraal. Om de risico’s te kunnen inschatten maken wij vooraf altijd een uitgebreide risico-inventarisatie. Op basis hiervan maken wij (vaak samen met de aanmelder) een onderscheid tussen verschillende contactmomenten:

o onderhoudscontacten (laag risico);

o complexe contacten (gemiddeld risico);

o veiligheidscontacten (hoog risico).

Wij ondersteunen alle vormen van contact (van laag risico tot hoog risico). Er zijn voldoende ruimten beschikbaar, de specialistische kennis is altijd aanwezig en medewerkers zijn ervaren en getraind. Wij verzorgen begeleide bezoeken die zijn opgelegd bij een maatregel door bijvoorbeeld de rechter of de Jeugdbescherming West, maar ook begeleide bezoeken in het zogenaamde vrijwillige kader.

Direct een cliënt aanmelden voor begeleide bezoeken?