De kracht van scheidingsbegeleiding

Samenwerken na scheiding -In Nederland maken per jaar ongeveer zeventigduizend kinderen een (echt-)scheiding mee. Jaarlijks hebben zestienduizend kinderen ernstig last van de scheiding van hun ouders omdat deze met elkaar in conflict blijven.

Bewust of onbewust laten ouders hun kind(eren) (actief) bijdragen in die strijd. Dit kan voor kinderen blijvend sporen achterlaten. Gedragsproblemen kunnen toenemen, zoals agressie en delinquent gedrag. Maar een complexe echtscheiding kan ook leiden tot lagere schoolprestaties, schooluitval en loyaliteitsconflicten.

Jeugdformaat en Schoolformaat vinden het belangrijk dat een kind na een scheiding rust vindt en goed om kan (blijven) gaan met beide ouders. En daarom bieden wij verschillende vormen van ondersteuning.

Wij bieden een breed palet aan trainingen voor kinderen en jongeren waarin thema’s als schuldgevoel, omgaan met emoties en eigen kracht van de kinderen en jongeren centraal staan. Het gaat om erkende trainingen als:

Stoere Schildpadden

Dappere Dino’s

!JES  

Omgaan met scheiding op het Voortgezet

“Niet elke scheiding is hetzelfde”, licht Brigitte Lussing (Ouderschap Blijft, Jeugdformaat) toe. “Sommige ouders en kinderen zijn met een klein beetje ondersteuning geholpen. Anderen hebben meer ondersteuning nodig. Welke behoefte een kind ook heeft, wij passen onze begeleiding hierop aan.”

Hulp aan ouders

Naast themabijeenkomsten voor ouders kunnen ouders deelnemen aan een Ouderschap Blijft-traject. Afhankelijk van de complexiteit van de problemen wordt de lichte variant of de intensieve variant van Ouderschap Blijft geadviseerd.

Brigitte: “Voor een kind is het belangrijk dat het na een scheiding rust vindt en goed om kan blijven gaan met beide ouders. Wij helpen ouders om het belang van hun kind centraal te stellen. Ouders moeten zich kunnen richten op de toekomst, niet op het verleden.Wij bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.’’

Informatie voor professionals

Voor professionals organiseren wij 'themabijeenkomsten Scheiding' die ingaan de vragen: ‘Op welke signalen let ik bij een kind van wie de ouders in scheiding liggen?’ en ‘Hoe zorg ik ervoor dat ik niet meegesleept word in de strijd tussen ouders?’ Ook wordt er inzicht gegeven in de hulpverleningsmogelijkheden.

Dit artikel verscheen eerder in Jeugdformaat magazine #26. Geschreven door Renee van Duren