Hoe blijf ik als leerkracht bevlogen voor de klas staan?

Getraumatiseerde kinderen en jongeren vragen extra aandacht. Hoe komt een leerling aan leren toe? En hoe blijf ik als leerkracht bevlogen voor de klas staan?

Met veel voldoening kijken we terug op 2017. Op verschillende scholen hebben we de training 'Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen' verzorgd. 

Op een schakelklas van een middelbare school in Den Haag en een basisschool in Naaldwijk hebben we de gehele training In Company aan hun teams aangeboden. Voor waar dit niet mogelijk was, bood de open inschrijving een oplossing. 

Twee groepen met diverse docenten zijn dit jaar bij Jeugdformaat in twee dagen getraind. Deze teams weten nu precies: 

- Waar en hoe zij het verschil kunnen maken

- Zij staan meer ontspannen en zelfverzekerd voor de klas -  Bieden alle leerlingen en in het bijzonder leerlingen met trauma, meer veiligheid, vertrouwen en de juiste handvatten om tot leren te komen.

Begin dit jaar hebben 120 individuele leerkrachten uit eigen interesse een lezing bijgewoond bij Jeugdformaat. 

Om dezelfde lezing te verzorgen zijn we uitgenodigd door: 

- Verschillende afdelingen van een MBO in regio Haaglanden 

- Een samenwerkingsverband VO met ketenpartners

- Een basisschool in Den Haag 

- Een praktijkschool Den Haag

En maar liefst 463 mensen hebben deze lezing online gevolgd! 

We willen iedereen die meegedacht en gedaan heeft aan deze missie, mede namens ALLE leerlingen, hartelijk danken.

Wie doet er volgend jaar met ons mee? U kunt zich nu nog inschrijven voor de training in januari en februari 2018 www.jeugdformaat.nl/trauma.

U kunt bellen of emailen voor een training op uw school.

Graag tot volgend jaar!

Hartelijke groeten namens het gehele team,

Josée Kuiper en Nienke Verbeek Schoolformaat, Sigrid Roodenburg, Sanne Vink en Simone Kester-Schalke Onderwijs Jeugdzorg

Hét verschil maken in het leven van een getraumatiseerd kind?