Hulpverleners over gedeeld opvoederschap: Francisca

In de serie 'hulpverleners over gedeeld opvoederschap' vertellen drie hulpverleners over de uitdagingen en successen in hun werk op het gebied van gedeeld opvoederschap. Vandaag: Francisca, ambulant hulpverlener in gezinshuizen en het aanspreekpunt voor alle betrokkenen.

‘In de praktijk merk ik hoe belangrijk het is dat ouders achter de plaatsing in een gezinshuis kunnen staan. Als een ouder dat kan laten merken, of dat nou met of zonder woorden is, doet dat een kind zo goed. Soms zit dat in de kleine dingen, zoals het uitwisselen van foto’s. Daardoor voelt een kind echt dat hij er op beide plekken mag zijn, en dat alle ouders samen een thuis aan hem willen bieden. 


Helaas lukt dit niet altijd. Ouders vinden dit vaak lastig, maar gezinshuisouders soms ook. Wat als een kind bijvoorbeeld verwaarloosd of zelfs mishandeld is door de ouders? Verdienen die ouders ook dan nog een belangrijke plek? Mijn antwoord: jazeker. Ik bespreek dan met de gezinshuisouder dat het vaak onvermogen is geweest, dat de ouder in een lastige positie zat. En wat ik vooral probeer te benadrukken: hoe belangrijk het is voor het kind dat hij van beide kanten toestemming krijgt om contact te hebben met zowel ouders als gezinshuisouders.

Het is zo waardevol als zij vertrouwen in elkaar uitspreken. Dus: “Ik vertrouw erop dat jij goed voor mijn kind zult zorgen.” En: “Ik vertrouw erop dat jij het beste voor je kind nastreeft.” Samen zijn ze namelijk de belangrijkste personen in het leven van een kind, en al hebben ze niet voor elkaar gekozen, ze zijn toch aan elkaar verbonden.

Het doet me denken aan een Rubiks kubus: met zijn eigen kleur, motivatie, bagage en dromen voor het kind is iedereen aan elkaar verbonden. Door zo veel mogelijk op één lijn te komen, maak je het voor het kind steeds overzichtelijker. Maar soms spelen er lastige factoren waardoor je een verkeerde kant op draait, en wordt het juist weer warriger. Door met elkaar te blijven zoeken naar wat het beste is voor het kind, creëren we uiteindelijk een duidelijke eenheid: gedeeld opvoederschap.'

Lees ook:

Hulpverleners over gedeeld opvoederschap: Lesley

Hulpverleners over gedeeld opvoederschap: Renuka

Dit verhaal is eerder verschenen in het magazine Thuis in twee huizen, een speciale uitgave van Jeugdformaat over gedeeld opvoederschap. Gemist? Download de PDF-versie van het magazine hier.

Meer weten over gezinsopvang bij Jeugdformaat?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.