Jeugdformaat en Intermetzo winnen innovatieprijs voor project traumaverwerking

Alliantie Kind in Gezin reikt dit jaar een Innovatieprijs uit aan organisaties die een veelbelovende, vernieuwende aanpak hebben ontwikkeld die bijdraagt aan stabiele en passende gezinsopvang van uithuisgeplaatste kinderen. De jury heeft deze Innovatieprijs gisteren toegekend aan Jeugdformaat en Intermetzo Polikliniek Haaglanden (voorheen HKJ) voor hun samenwerking in het project ‘Pijn uit het verleden’. Dit project voorkomt de uitval van chronisch getraumatiseerde kinderen (0-18 jaar) bij pleegzorg- of gezinshuisplaatsingen. 

V.l.n.r. Lia Veenman (Jeugdformaat), Claske Houwing (Intermetzo), Emily Sprokkereef (Intermetzo), Saskia Toms (Intermetzo), Judith Reuser (Jeugdformaat)

Ontwikkeling van traumasensitiviteit

Inzet van het project voorkomt het overplaatsen van kinderen en zorgt ervoor dat kinderen in pleeggezinnen en gezinshuizen kunnen blijven wonen. De kwaliteit van pleegzorg en gezinshuizen wordt versterkt. Er is letterlijk oog voor pijn uit het verleden en er wordt een passende behandeling op maat geboden. Ook zorgt de aanpak ervoor dat minder kinderen langdurige specialistische hulp nodig hebben. Pleegouders en professionals volgen onder meer trainingen om meer trauma sensitieve competenties te ontwikkelen. Dit zorgt voor een verbeterde aansluiting bij wat kinderen met een trauma nodig hebben. 

Voorbeeldfunctie

Achtergrond van de prijsvraag van Alliantie Kind in Gezin is een bepaling in de nieuwe Jeugdwet, die op 1 januari 2015 van kracht werd. Hierin staat dat kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen een ander thuis moet worden geboden in een pleeggezin of gezinshuis. Op allerlei plaatsen in het land zoeken organisaties, professionals en burgers naar manieren om dat op een goede manier te realiseren. Met de prijsvraag stimuleert de Alliantie dat goede initiatieven navolging krijgen.

Meer weten over het project? Lees dit interview met projectleider Lia Veenman of neem contact met ons op via 088 352 00 00.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.