Jeugdformaat en Intermetzo winnen innovatieprijs voor project traumaverwerking

Alliantie Kind in Gezin reikt dit jaar een Innovatieprijs uit aan organisaties die een veelbelovende, vernieuwende aanpak hebben ontwikkeld die bijdraagt aan stabiele en passende gezinsopvang van uithuisgeplaatste kinderen. De jury heeft deze Innovatieprijs gisteren toegekend aan Jeugdformaat en Intermetzo Polikliniek Haaglanden (voorheen HKJ) voor hun samenwerking in het project ‘Pijn uit het verleden’. Dit project voorkomt de uitval van chronisch getraumatiseerde kinderen (0-18 jaar) bij pleegzorg- of gezinshuisplaatsingen. 

V.l.n.r. Lia Veenman (Jeugdformaat), Claske Houwing (Intermetzo), Emily Sprokkereef (Intermetzo), Saskia Toms (Intermetzo), Judith Reuser (Jeugdformaat)

Ontwikkeling van traumasensitiviteit

Inzet van het project voorkomt het overplaatsen van kinderen en zorgt ervoor dat kinderen in pleeggezinnen en gezinshuizen kunnen blijven wonen. De kwaliteit van pleegzorg en gezinshuizen wordt versterkt. Er is letterlijk oog voor pijn uit het verleden en er wordt een passende behandeling op maat geboden. Ook zorgt de aanpak ervoor dat minder kinderen langdurige specialistische hulp nodig hebben. Pleegouders en professionals volgen onder meer trainingen om meer trauma sensitieve competenties te ontwikkelen. Dit zorgt voor een verbeterde aansluiting bij wat kinderen met een trauma nodig hebben. 

Voorbeeldfunctie

Achtergrond van de prijsvraag van Alliantie Kind in Gezin is een bepaling in de nieuwe Jeugdwet, die op 1 januari 2015 van kracht werd. Hierin staat dat kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen een ander thuis moet worden geboden in een pleeggezin of gezinshuis. Op allerlei plaatsen in het land zoeken organisaties, professionals en burgers naar manieren om dat op een goede manier te realiseren. Met de prijsvraag stimuleert de Alliantie dat goede initiatieven navolging krijgen.

Meer weten over het project? Lees dit interview met projectleider Lia Veenman of neem contact met ons op via 088 352 00 00.