Jeugdformaat gaat voor de Deal voor Noord

Afgelopen week is de Deal van Noord in gemeente Leidschendam-Voorburg ondertekend. Bewoners, de gemeente en ruim 30 organisaties waaronder zorginstellingen, scholen, woningcorporaties, sportverenigingen en politie zetten zit zich de komende 20 jaar samen extra in voor Leidschendam-Noord. 

Mooie woorden, maar wat betekent dat dan precies? Bewoners en de betrokken organisaties hebben met elkaar afgesproken waaraan gewerkt moet worden. De drie belangrijkste onderwerpen zijn het inlopen van achterstanden in het onderwijs, financiële zelfredzaamheid en veilig wonen in de wijken van Prinsenhof Hoog, De Heuvel en Amstelwijk. 

Er komt een programma ‘Sterk voor Noord’ met projecten die de wijken gaan verbeteren. Er zijn al projecten gestart die ervoor gaan zorgen dat kinderen meer tijd op school doorbrengen en doorleren, het taalaanbod beter in de wijken wordt ingezet en de afvalproblemen worden opgelost. Maar ook onderwerpen als;  meer mensen aan het werk en meer verschillende huishoudens in de wijk staan op het programma.

Bas Timman, bestuurder van Jeugdformaat vertelt over de Deal voor Noord:

“Wij maken ons Sterk voor Noord door samen met gezinnen die problemen hebben die soms klein, maar soms ook groot zijn goed aan te pakken. Dat doen we niet alleen met kinderen, jongeren en hun gezin maar ook met iedereen die bij het gezin betrokken is. Gaan we nu aan de slag en zetten alle betrokken organisaties zich hiervoor in, dan kunnen wij over 20 jaar met trots terugkijken op hoe de kinderen en jongeren die wij hebben geholpen, zijn opgegroeid tot zelfstandige burgers die fijn werk hebben, met plezier en betrokkenheid in de wijk wonen en daarmee een voorbeeld zijn voor anderen.”

Meer over de Deal van Noord lees je op de website van de gemeente Leidschendam-VoorburgOnze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.