Jeugdformaat kan zich niet vinden in nieuw contract

De H10, de 10 Haaglandse gemeenten, willen de huidige manier van werken in de jeugdhulpsector loslaten. De H10 heeft zich laten inspireren door regio’s waar de jeugdhulp inmiddels op een andere manier, en overigens met wisselend succes, is ingericht. Jeugdformaat is het fundamenteel oneens met de voorwaarden en vergoedingen die aan deze nieuwe werkwijze zijn gekoppeld. De afgelopen periode hebben wij, samen met andere aanbieders van jeugdhulp, flink bezwaar gemaakt tegen de nieuwe voorwaarden. De H10 heeft onze bezwaren op een aantal gebieden inmiddels erkend en ingewilligd. Wat blijft is een enorme verlaging van de vergoeding die wij ontvangen. Voor ons is dat onacceptabel.

Kort geding
Maar wij staan niet alleen. Ruim 80% van de jeugdhulpaanbieders heeft grote moeite met de nieuwe voorwaarden en vergoedingen. Om de hulp voor kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen in de toekomst te borgen, hebben wij daarom besloten een kortgeding tegen de H10 aan te spannen. Dat hebben wij niet lichtzinnig gedaan, maar wij zagen geen andere mogelijkheid. In de rechtszaal hebben wij toegelicht wat onze bezwaren zijn en welke consequenties de keuzen van de H10 in de praktijk hebben. Ons belangrijkste bezwaar ligt in het feit dat de H10 stevig wil besparen op de zogenaamde cliëntgebonden tijd. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de bezoeken op school, het netwerkoverleg, de afstemming met andere jeugdhulpaanbieders, de administratie, hulpverleningsplannen en het reizen van en naar afspraken. Voor jeugdhulpverleners is dit juist een heel belangrijk cruciaal onderdeel van het werk om daadwerkelijk resultaten met cliënten te behalen.

Uitspraak
De rechter heeft onze bezwaren en het verweer van de H10 gemeenten aangehoord. Wij hebben de rechter gevraagd snel te komen tot een uitspraak omdat wij als organisatie behoefte hebben aan duidelijkheid. Wij verwachten daarom voor 24 oktober 2019 een uitspraak. Hoe dit uitspraak er uit zal zien is voor ons nog onduidelijk en blijft spannend. Met het kortgeding hebben wij laten zien te staan voor al die kinderen, jongeren en hun ouders die onze hulp hard nodig hebben. Nu en in de toekomst.

Contact
Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, neem dan gerust eens contact met onze voorlichter op (06-29003091).


Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.