JeugdzorgPlus van 72 naar 27 separeerruimtes

Gepubliceerd op: 05 februari 2023

JeugdzorgPlus-organisaties hebben het aantal separeerruimtes in vier jaar tijd afgebouwd van 72 naar 27. De afname ligt in lijn met de ambitie van de sector. “Het doel is om zo snel mogelijk álle separeerruimtes in Nederland te sluiten. Aan deze ambitie hebben de JeugdzorgPlus-organisaties zich gezamenlijk gecommitteerd” zegt bestuurslid van Jeugdzorg Nederland Bas Timman.

Ondanks de gezamenlijke doelstelling zijn er verschillen tussen de fase in het proces waar de jeugdzorgorganisaties zich bevinden. Bij vier organisaties zijn alle separeerruimtes inmiddels gesloten. De nog resterende 27 separeerruimtes vallen onder zes jeugdzorgorganisaties. Ook de snelheid van afbouw verschilt per organisatie. De ene organisatie ging in de afgelopen vier jaar van zes naar één separeerruimte en sluit die laatste separeerruimte uiterlijk 31 maart, een ander ging van zestien naar veertien separeerruimtes.

Jeugdzorg Nederland laat weten dat zij de JeugdzorgPlus-organisaties blijft faciliteren om zo de ambitie om zo spoedig mogelijk alle separeerruimtes te sluiten, waar te maken. “Dat doen we onder andere door het project “Ik laat je niet alleen” dat erop gericht is gedwongen afzonderen in de JeugdzorgPlus te verminderen en door het uitvoeren van de veldnormen die we als sector hebben opgesteld om alle vrijheidsbeperkende maatregelen in de gesloten jeugdhulp terug te dringen” aldus Timman. “Daarnaast zullen de organisaties waar de sluiting van alle separeerruimtes al wel gerealiseerd is, de andere organisaties helpen om zo spoedig mogelijk de separeerruimtes te sluiten.” Van de 45 separeerruimtes die de afgelopen vier jaar verdwenen, werden er 20 in 2022 gesloten. De verwachting van Jeugdzorg Nederland is dat het aantal separeerruimtes in 2023 verder zal afnemen.

Vandaag verstuurde staatssecretaris Van Ooijen het ‘Uitvoeringsplan af- en ombouw gesloten jeugdhulp’ en een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer.

Zie ook:

Ministerie van VWS: Landelijke regie op om- en afbouw gesloten jeugdhulp, aantal plaatsingen bijna gehalveerd

Dit bericht is eerder gedeeld door Jeugdzorg Nederland

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.