lamp: het innovatielab van Jeugdformaat

De veranderende wereld van de jeugdhulp roept om nieuwe ideeën. Maar het is niet altijd even gemakkelijk om binnen bestaande processen in een organisatie met snelheid goede ideeën tot uitvoering te brengen. Jeugdformaat zit vol met ideeën. Mooie ideeën die vragen om een professionele aanpak. Ideeën die niet op de plank mogen blijven liggen. Ideeën die veel meer verdienen dan onderaan dat to-do-lijstje te blijven staan. Daarom wordt er nu keihard gewerkt aan lamp.

Hoe  lamp  er exact uit gaat zien weten we nog niet helemaal. We hebben in ieder geval de ambitie om ideeën uit de hele organisatie sneller en eenvoudiger zichtbaar te maken. Voor collega’s van Jeugdformaat is dit de plek om je ideeën te delen. Heb je een briljant idee, dan helpt  lamp  jou om jouw idee naar de finish   te brengen. 

Stuwende kracht achter  lamp  is Judith Reuser: 

"We zijn geneigd om bij het ontstaan van iets nieuws meteen beren op de weg te zien. Maar ik ben ervan overtuigd dat als je de beren achterwege laat en je  nieuwsgierigheid de vrije  loop laat, de mogelijkheden juist oneindig zijn" 

lamp  wordt geen instituut of instelling. Zie het als een beweging binnen Jeugdformaat. Een beweging, die in beweging blijft. Een beweging die medewerkers van Jeugdformaat beweegt om dromen, visies, inspiratie en ervaringen die zijn opgedaan bij andere organisaties handen en voeten te geven.  lamp  is niet bang om te proberen. 

Want wie probeert  innoveert en leert 

lamp  bestaat uit een team betrokken deelnemers vanuit alle onderdelen en alle lagen van de organisatie. Deelnemers die ambassadeur willen zijn voor goede ideeën en innovatie binnen Jeugdformaat. Die verbonden zijn aan netwerken waar kennis en ervaringen gedeeld worden. Met altijd het bovenliggende doel: verbeteren van de hulp aan jongeren en hun ouders   in de regio. 

Op dit moment wordt het team met deelnemers gevormd. Heb je al ideeën die je graag wilt delen?  Stuur dan een bericht naar lamp@jeugdformaat.nl