Onderzoek: Iedere geïnvesteerde euro in Gezinshuis levert €1,44 op

Midden in onze campagne om nieuwe gezinshuisouders te vinden (die zijn heel hard nodig) verscheen eind vorige week een onderzoek naar de maatschappelijk meerwaarde van een gezinshuis. De belangrijkste conclusie: het rendement van een plaatsing in een gezinshuis is zelfs nog hoger dan gedacht.

Onderzoek onder 28 gezinshuizen van onze collegaorganisaties Spirit en Gezinshuis.com toont opnieuw aan dat investeren in gezinshuizen maatschappelijk gezien meer oplevert dan het kost. De meerwaarde van zit daarbij vooral in het voorkomen van (duurdere) zorg, nu en in de toekomst van een jongere. 

Investeren in de lange termijn

Gezinshuizen bieden jongeren met complexe en meervoudige problematiek een veilige, stabiele woon- en leefsituatie. Het vergroot de kans op het krijgen van betaald werk, het zelfstandig kunnen wonen en het opbouwen van een sterk sociaal netwerk. 

Dit zorgt voor een sterk verbeterde maatschappelijke positie voor de rest van hun leven. Dat brengt niet alleen grote winst voor de jongere en zijn of haar familie, maar ook voor andere betrokken partijen zoals de financiers, waaronder de gemeente. Zij sparen hierdoor investeringen uit. Deze effecten samen vertalen zich in maatschappelijke meerwaarde van het gezinshuis.

Maatschappelijk rendement nog hoger dan gedacht

Dit maatschappelijk rendement is in de praktijk zelfs nog hoger dan gedacht. De eerste Business Case uit 2015 gaf een ‘Social Return on Investment’ van €1,30. De huidige businesscase toont aan dat iedere euro aan investering in het gezinshuis uiteindelijk €1,44 aan maatschappelijke waarde oplevert. 

Het onderzoek toont aan dat er nog veel meer waardevolle effecten zijn, die zich lastig laten kwantificeren. Denk daarbij aan de stabilisatie of vermindering van de problematiek van de inhuisgeplaatste jongere en de verbeterde kwaliteit van contactmomenten met biologische ouders. Samen met de meetbare effecten geven zij aan dat opvang in een gezinshuis een aantoonbare verbetering in het leven van deze jongeren betekent. Het biedt hen winst in wonen, werk én netwerk.

Meer informatie over de effecten van inhuisplaatsen en over de gebruikte methodiek zijn te lezen in de publicatie ‘Maatschappelijke Business Case Gezinshuizen – 2016’.

Bron: gezinspiratieplein

Gezocht: nieuwe gezinshuisouders

De gemeenten in Haaglanden geloven net als wij in deze vorm van opvang en hulp aan jongeren. We willen samen meer plekken bieden om jongeren in een gezinshuis te helpen. En die plekken zijn ook heel hard nodig.

Wil je meer weten over een baan als gezinshuisouder?