Op zoek naar (nieuwe) gezinshuisouders

Er zijn 44.000 kinderen in Nederland die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen omdat er problemen zijn in het gezin. Daarvan hebben er 2.000 zwaardere gedragsproblemen die intensieve professionele zorg nodig hebben. Het beste ontwikkelingsperspectief voor déze kinderen is opvang in het gezin van een professionele hulpverlener, een gezinshuisouder.

Gezinshuisouders gezocht in regio Haaglanden

Jeugdformaat heeft op dit moment de beschikking over 36 gezinshuisouders. Dat is nog lang niet genoeg. Om meer kinderen de juiste hulp te bieden zijn we dus op zoek naar nieuwe gezinshuisouders in de regio Haaglanden.

Dat doen we met een nieuwe campagne. In de campagne vertellen gezinshuisouders Donna, Mathias en Cindy over hun vak. Want wie kan nu beter vertellen hoe belangrijk en mooi een baan als gezinshuisouder is dan zij zelf?   

Wat is een gezinshuisouder?

Soms zijn de gedragsproblemen bij een kind zo heftig dat thuis wonen niet meer kan. Als de problemen voor een pleeggezin te heftig zijn, biedt opvang in een gezinshuis uitkomst. Daar krijgt een kind de juiste intensieve begeleiding van een professional: de gezinshuisouder.

Een vak apart

Gezinshuisouder is niet zo maar een baan, het is een vak apart. Daarom starten we de nieuwe campagne onder www.eenvakapart.nl.

Meer weten over een baan als Gezinshuisouder?