Pluryn en Jeugdformaat intensiveren samenwerking

Hulp aan en zorg voor jeugdigen met een complexe zorgvraag kan efficiënter en effectiever.

Dat vinden Pluryn en Jeugdformaat. Daarom gaan zij – in het belang van jongeren en hun gezinnen - hun samenwerking in de regio Haaglanden de komende jaren intensiveren. Op donderdag 4 oktober jl. ondertekenden beide partijen een (raam)overeenkomst.


Beter op elkaar afgestemd

Er zijn afspraken gemaakt voor zowel jeugdigen met complex trauma die aan Jeugdformaat zijn toevertrouwd, als jeugdigen uit de regio Haaglanden die tijdelijk bij Pluryn verblijven. Het eerste doel is om de hulp aan jeugdigen met een complex trauma efficiënter en effectiever te maken. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het verbeteren van de trajectaansluiting voor jeugdigen uit de regio Haaglanden, die tijdelijk bij Pluryn verblijven voor behandeling. Voor deze jeugdigen garandeert Jeugdformaat, als dat nodig is, residentiële vervolghulp binnen een bepaald tijdvak. Beide organisaties stemmen hun aanpak beter op elkaar af om de overgang voor jeugdigen te vergemakkelijken. Denk hierbij aan de verandering van een omgeving met duidelijke structuur en begrenzing naar een omgeving met meer vrijheden en uitdagingen, waar meer eigen verantwoordelijkheid van de jeugdigen gevraagd wordt.