Vlielandkamp 2021: ‘De meeste van deze kinderen gaan niet op vakantie'

Afgelopen week was het weer zover: het jaarlijkse Vlielandkamp. De week zat stampvol leuke activiteiten. Zwemmen, wadlopen, uiteten, strandwandelen, een robbentocht, spelen in het bos en natuurlijk de bonte middag: het was een week om niet snel te vergeten. Gedragswetenschapper Koen vertelt meer over deze week en wat meegaan op dit kamp betekent voor de kinderen.

‘Je moet je voorstellen dat deze kinderen vaak weinig leuke dingen te doen hebben in de zomer,’ vertelt Koen. ‘De meeste van hen gaan niet op vakantie, of zijn dat zelfs nog nooit geweest. Ook de activiteiten die we doen tijdens het kamp, zoals uiteten gaan of een rondvaart op een boot, hebben sommigen nog nooit gedaan. Dus alleen dat is al zo’n grote meerwaarde: je geeft ze positieve ervaringen die ze anders zouden missen.’

Zorgeloze week 

Veel van de kinderen die meegaan op kamp, wonen sinds kort of al langer in een pleeggezin of gezinshuis, vertelt Koen. ‘En een aantal kinderen woont thuis, maar staat onder toezicht van Jeugdbescherming West. Het is geen therapeutische week, maar gewoon een weekje vol leuke activiteiten en vol nieuwe belevenissen. Al hun zorgen laten ze even achter zich. En mooi meegenomen: door de kinderen een week mee te nemen, ontlasten we ook de ouders, pleegouders of verzorgers.’ 

Plezier maken

De begeleiders van het kamp zijn medewerkers van Jeugdformaat en Jeugdbescherming West en een aantal vrijwilligers. Zij organiseren het kamp jaarlijks en er kunnen 48 kinderen mee. ‘Ook voor de leiding heeft het kamp een grote meerwaarde. In deze week ben je zoveel met kinderen bezig. Je ziet ze enorm genieten en dan weet je weer helemaal waar je het voor doet! Ook binnen het team is de sfeer erg gezellig, omdat de je hele week zoveel plezier hebt met elkaar.’

Dagindeling

Al draait de week puur om plezier maken, er wordt ook goed rekening gehouden met de kinderen en hun speciale behoeften. ‘Veel van hen zijn gebaat bij structuur en duidelijkheid,’ vertelt Koen. ‘Dus werken we met picto-kaartjes en duidelijke dagindelingen. We zorgen voor zo weinig mogelijk loze momenten en houden de kinderen goed in de gaten, zodat ze niet over hun eigen grens heen gaan. Er is één leiding per vier kinderen, dus ze worden goed begeleid.’

Behalve de inzet van vrijwilligers is er ook elk jaar financiële steun nodig voor het Vlielandkamp. Uitjes, eten, drinken en materiaal als tenten, matjes en speelgoed worden voor een groot deel betaald uit donaties. Wil jij meehelpen? Klik op de donatieknop hieronder.

Wil jij ook een steentje bijdragen aan dit kamp?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.