Week van de Pleegzorg bij Jeugdformaat

Veel kinderen wachten op een thuis. Pleegouders zijn harder nodig dan ooit. In de landelijke Week van de Pleegzorg (31 oktober t/m 7 november) vragen we met verschillende acties aandacht voor het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland en in onze regio. Help je mee zoeken?

De wachtlijst voor kinderen die niet thuis kunnen wonen groeit. Omdat wij willen dat alle kinderen kunnen opgroeien in een gezin, zoeken we hard naar nieuwe pleegouders in de regio Haaglanden. We kunnen alle hulp gebruiken!

Doneer je sporthek

Met de actie ‘Doneer je sporthek’ vragen we dit jaar  sportverenigingen in onze regio om te helpen met het zoeken naar nieuwe pleegouders. Sportclubs kunnen op een simpele manier een bijdrage leveren door hun sporthek beschikbaar te stellen voor een spandoek. Op dat hek komt een prachtige pleegzorgbanner te hangen. Wil jij van jouw sporthek een goede daad maken? Doneer jullie hek via www.doneerjehek.nl.

De aftrap: Lucky Ajax vs Pleeggrootouders 

De Week van de Pleegzorg start op woensdagochtend 31 oktober tijdens de
Pleeggrootouderdag in De Glind. Daarmee benadrukken het belang van deze waardevolle en belangrijke groep binnen de pleegzorg; 16% van alle pleegouders zijn pleeggrootouder. 

De aftrap is in lijn met de sportieve insteek dit jaar en wordt verzorgd door Lucky Ajax met o.a. Sjaak Swart, Simon Tahamata, John Bosman en Dick Schoenaker. Zij spelen een (mini) wedstrijd tegen een team van pleeggrootouders en pleegkleinkinderen.

Webinar over Pleegouder worden

Op 5 november kun je om 20 uur online een infosessie volgen waarin onze collega's Patricia en Marlene je antwoord geven op al je vragen over Pleegzorg. Meld je nu aan voor deze webinar via deze link.

Bedankt!

Tijdens de week van de pleegzorg zetten we samen met de gemeenten ook onze huidige pleegouders- en kinderen in het zonnetje. Bijvoorbeeld met een speciale familiedag in Duinrell op 3 en 4 november, gratis zwemmen in een van de Optisport-zwembaden en/of een bezoekje aan het Poppentheater van Koomans. 

Meer weten over pleegouder worden? 

Vraag via www.wordpleegouder.nl vrijblijvend meer informatie aan.


Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.