Wethouders bezoeken pleeggezinnen op laatste dag Week van de Pleegzorg 2018

Wethouders van Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp bezoeken pleeggezinnen op de laatste dag Week van de Pleegzorg 2018.

In Pijnacker-Nootdorp bezocht wethouder Van de Gevel de familie Bessele. Zij zorgen naast hun eigen zoontje voor een pleegzoon. De baby kwam vanuit een crisissituatie als pasgeboren baby in het gezin terecht. Beide pleegouders vertelden de wethouder dat je als pleegouder veel terugkrijgt voor je inzet. Pleegmoeder Chantal: “Zo belangrijk zijn voor een baby of kind is het mooiste wat er is.” Ook deelden de pleegouders de soms moeilijke kanten van het pleegouderschap. Een voorbeeld is als het netwerk van een pleegkind afspraken niet nakomt. Pleegvader Jan-Willem: “Ons pleegkind is nu nog heel klein, maar op zo’n moment realiseer je je dat hij in de toekomst met dit soort teleurstellingen om moet gaan.”

Het tweede pleeggezin dat de wethouder bezocht is de familie Smits. Oma Janny en haar partner zorgen samen voor hun kleindochter omdat haar ouders dat op dit moment niet kunnen.Rijswijk

In Rijswijk sprak wethouder Van der Pol tijdens zijn bezoek aan het Rijswijkse pleeggezin met een van de twee pleegmoeders over de mooie, maar ook moeilijke momenten die zij als pleegouder ervaart. In dit pleeggezin zorgen twee pleegmoeders samen voor drie pleegkinderen in de leeftijd van één tot en met zes jaar. Pleegmoeder Willeke vertelde de wethouder waarom het zo belangrijk is dat er pleegouders zijn en ook nieuwe pleegouders bijkomen, om kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen een plek te bieden in een pleeggezin dat het beste bij het kind past.Wethouder Van der Pol:
“Pleegouders zijn onmisbaar voor de samenleving. Als kinderen niet thuis kunnen wonen is het belangrijk dat er plek voor ze is in een pleeggezin. Een plek waar ze zich zo goed mogelijk thuis voelen, een pleeggezin of pleegouder die een kind kan bieden wat het nodig heeft. Om voor ieder kind de best passende plek te kunnen vinden zijn er, ook in Rijswijk, meer pleegouders nodig. Ik wil daarom iedereen die denkt hiervoor in aanmerking te komen, oproepen zich op te geven. U kunt echt het verschil maken.”

Meer weten over pleegzorg? wordpleegouder.nl