Zorgdirectie op volle sterkte

Jeugdformaat heeft twee nieuwe zorgdirecteuren: Bianca Das en Aagje aan de Stegge.

Bianca (rechts op de foto)– geboren en getogen in Den Haag - woont samen en heeft twee studerende zonen. Ze werkte eerder bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Aagje (links op de foto) woont samen met haar man en drie kinderen in Utrecht. Voordat ze Jeugdformaat kwam versterken, werkte zij bij Reinaerde: een zorgorganisatie in de regio Utrecht.

Wat houdt jou persoonlijk bezig?

Bianca: “Ik hou van geschiedenis; welke gevolgen ondervinden wij nu als gevolg van eerdere besluiten? En ik hou van kunst en heb diverse cursussen kunstgeschiedenis gevolgd. Politiek houdt mij ook bezig. Vooral in deze tijd met actuele thema’s rondom polarisatie: hoe zorgen wij ervoor dat wij verbonden blijven met en compassie houden voor elkaar? Ook heel actueel: klimatologische veranderingen en de consequenties hiervan voor de toekomst.”

Aagje: “Ik houd van gezelligheid. Samen zijn met mijn man, kinderen en familie en vrienden vind ik heerlijk. Daarnaast ben ik een gedreven maatschappelijk betrokken vrouw die houdt van werken. Ik vind het prettig om op verschillende manieren meer te ervaren van de wereld: van boek en film tot verre reizen. Thema’s die mij bezighouden zijn zorg, milieu, politiek en de positie van vrouwen in de wereld.”

Waarom heb je gekozen voor Jeugdformaat?

Aagje: ”Ik werk graag in de zorg. Ik heb altijd met veel enthousiasme samen met de cliënt, zijn netwerk en professionals gezocht naar wijzen waarop jongeren met zorgvragen geholpen kunnen worden, participeren in en bijdragen aan de samenleving. Mooi om dat te kunnen organiseren, nu en in de toekomst.”

Bianca: “Ik geloof in de jeugd en vind dat de verantwoordelijkheid

voor een optimale ontwikkeling van jeugdigen een kernopdracht is van elk land. Elk kind is het waard om zich te kunnen ontplooien binnen de eigen mogelijkheden. Dit was in vorige functies, maar ook nu nog steeds mijn drijfveer.”

Ik vind het belangrijk om zoveel mogelijk zonder oordeel het gesprek aan te gaan en goed te luisteren naar wat er gezegd wordt.

Wat spreekt jou het meest aan in je functie?

Bianca: “Verbinding leggen met elkaar binnen de eigen organisatie om te komen tot een maximale ondersteuning van elkaar voor onze jongeren en hun gezinnen.”

Aagje: “Directeur zorg bij Jeugdformaat is een dynamische functie, er verandert veel en daar moeten we als organisatie op inspelen. Samen werken aan een flexibele organisatie die kan vernieuwen en innoveren als antwoord op de veranderende vraag.”

Wat is jouw visie op samenwerking?

Aagje: “De principes van ‘terug naar de bedoeling’ (boek Verdraaide Organisaties, red.) sluiten aan op mijn principes: eigenaarschap, ondernemen en samenwerking. De afgelopen weken heb ik veel mooie verhalen van professionals en jongeren gehoord over de zorg die we verlenen en nieuwe ideeën gehoord en tips gekregen voor vernieuwing. En zo moet het volgens mij zijn: ruimte voor goede ideeën van iedereen, richting door een heldere koers en strategie.”

Bianca: “Ik vind het belangrijk om zoveel mogelijk zonder oordeel het gesprek aan te gaan en goed te luisteren naar wat er gezegd wordt. Wederzijds respect maakt samenwerking prettig. Kaders zijn nodig, maar vanuit de kaders samen aan de slag gaan levert collega’s en de organisatie het meeste op.”

Welke actuele ontwikkelingen in de jeugdhulp zie je?

Bianca: “Samenwerken is ontzettend belangrijk. Ik heb het dan niet alleen over samenwerkingen aangaan met organisaties buiten jeugdformaat, maar ook intern. Hoe kunnen wij elkaar versterken? Dat geldt voor iedereen in de organisatie. Dit vraagt om eigenaarschap en ondernemerschap. Met elkaar moeten we weten waar we voor staan. Kritische gesprekken durven aangaan over wat er nodig en wat haalbaar is in deze boeiende tijd.”

Aagje: “De vragen van jongeren en gezinnen aan jeugdformaat worden complexer. Dit vraagt om doorontwikkeling van onze hulp. De wens van de meeste jongeren en gezinnen is dat ze, ook als ze specialistische hulp nodig hebben, ze die hulp in hun eigen omgeving krijgen. Voor Jeugdformaat betekent dit dat we de hulp lokaler en flexibeler gaan organiseren. Daarbij gaan we meer samenwerken met lokale partners.

Wat wil je jouw collega’s meegeven?

Aagje: “Ga door! Resultaatgericht, met focus en samen.”

Bianca: “Dat is in de afgelopen periode heel mooi verwoord door de collega’s zelf. Vanuit het boek ‘Verdraaide Organisaties’: stel jezelf bij elke stap of besluit de vraag ‘hoort dit of helpt dit?’

Tenslotte, heb je een guilty pleasure?

Bianca: “Ik ben fan van Feyenoord. De afgelopen weken meer pleasure dan guilty, want ze zijn kampioen!”

Aagje: “Ik ben sportief, loop en wandel graag op stevige wandelschoenen. Maar daarnaast heb ik ook een paar, ehm…nou ja meerdere mooie, niet allemaal even praktische schoenen. Nu hoop ik niet dat iedereen op mijn schoenen gaat letten…”

Meer lezen over Jeugdformaat=