Meidenspecifieke opvang

Voor meisjes hebben wij een specifiek logeerhuis: de Meidenspecifieke Opvang Haaglanden (MSOH, voorheen de meidencrisisopvang, MCO). Dit is een veilige plek voor meisjes tussen de 12 en 18 jaar die direct opvang nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze te maken hebben met loverboyproblematiek, problemen door seksueel misbruik of eergerelateerd geweld. Meisjes kunnen hier ook terecht als ze zwanger zijn. Het is een plek waar meisjes zich op hun gemak voelen en rustig op adem kunnen komen.

24/7 hulp voor meisjes

In de Meidenspecifieke Opvang wonen gemiddeld zeven meiden. Er zijn 24 uur per dag vrouwelijke hulpverleners aanwezig bij wie ze terecht kunnen. Wij vinden het van cruciaal belang dat wij in de regio Haaglanden beschikken over voldoende capaciteit om meiden altijd een passende plaats aan te bieden. Er zijn daarom ook voldoende plaatsen voor crisisopvang.

Veiligheid, rust en structuur

Naast veiligheid bieden we ook rust en structuur. De dag verloopt volgens een vast ritme. We proberen, voor zover dit veilig is, het normale leven zoveel mogelijk door te laten gaan: school, werk en hobby’s. Op de crisisplek verblijft een meisje maximaal vier weken. We bekijken in deze periode of ze daarna veilig terug naar huis kan of bijvoorbeeld naar een familielid. Lukt dit niet, dan zoeken we een passende vervolgplek.

Wilt u meer weten over onze meidenspecifieke opvang? Bel naar 088 – 352 00 00.

Direct een jongere aanmelden voor deze hulp?