Boven Stedelijk Jongeren Platform (Den Haag)

Boven Stedelijk Jongeren Platform (BSJP) voor professionals

De doelgroep van het BSJP zijn de professionals die werken met jongeren waarbij het op een of andere manier niet lukt om hen binnen de bestaande netwerken (terug) te leiden naar (of te behouden binnen) werk, school of anderszins zinvolle dagbesteding.

Wat doet het BSJP?

Het BSJP biedt jou direct hulp bij het oplossen van het probleem in een casus. Het BSJP doet dit door het uitvoeren van de volgende taken:

1. Geven van informatie en consultatie
2. Voeren van procesregie van de casus: dit betekent het organiseren van hulp van partners en het bewaken van afspraken
3. Signaleren en agenderen van knelpunten, wensen en behoeften

Eigen kracht

De hulp is gericht op het vergroten van de eigen kracht, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de jongere. Experts die onderdeel uitmaken van het BSJP-smoelenboek en de BSJP-bureaudienst voeren deze taken uit. Het BSJP is geen probleemeigenaar van de casus. De casusregie blijft liggen bij de melder.

Factsheet en infographic

Alle informatie op een rij? Download en bekijk hier:

Factsheet BSJP
Infographic 


Contact 

Bij het smoelenboek kun je aankloppen voor advies en consulatie (het smoelenboek wordt later gepubliceerd). Bij de bureaudienst kun je terecht als na consultatie met het smoelenboek nog niet duidelijk is wie ingeschakeld moet worden, of wat er precies nodig is om de casus vlot te trekken.