Jaarverslag 2019

Het jaar 2019 was een boeiend jaar. De vraag is ook dit jaar weer toe genomen en wij zien dat gemeenten worstelen met de beschikbare budgetten. Wij zijn in staat gebleken kwalitatief goede hulp te bieden. Tegelijkertijd gaan wij elk jaar op zoek naar nieuwe oplossingen om onze hulp beter en slimmer te maken. Graag nemen wij jullie kort mee terug in het jaar 2019. Wij staan stil bij enkele mijlpalen en geven graag inzicht in onze resultaten.

Jeugdformaat in cijfers

Januari 2019 / Jeugdcoaches op School (JOS) van start in Lansingerland

Vanaf 6 januari ging de Jeugdcoach op School (JOS) op alle scholen in Lansingerland werkzaam. De JOS legt de verbinding tussen de school en ouders en waar nodig met de jeugdhulpverlening. Er kan zowel hulp op school worden geboden als thuis. Van lichte tot intensieve trajecten. Dit kan dus variëren van gesprekken op school tot aan ondersteuning in de thuissituatie.

Lees meer over JOS

JOS

foto: Ariane Kok

Januari 2019 / Opening wijklocatie Westland

Het jaar 2019 ging feestelijk van Start. Jeugdformaat opende een nieuwe wijklocatie aan de Laterastraat in Naaldwijk. Wethouder Piet Vreugdenhil (jeugdzorg, gemeente Westland). Opende de locatie officieel. “Zorgverlening zo dicht mogelijk in de buurt van onze inwoners, dat is wat we beogen als gemeente,” aldus Vreugdenhil. “Daarom is deze nieuwe locatie winst voor Westland, omdat pleegkinderen en Westlandse pleegouders nu dichtbij huis terecht kunnen voor hulp en ondersteuning.” 

Lees meer over de nieuwe locatie van Jeugdformaat

Nieuwe locatie Jeugdformaat


29 Mei 2019 / Inspiratietheater

Op 29 mei vond het Inspiratietheater plaats in het Zuiderstrandtheater. Deze dag stond in het teken van de reis naar 2020. Kort werd stilgestaan bij de uitgangspunten van Jeugdformaat, maar er was vooral ruimte voor wat medewerkers nodig hebben als mens en als professional. Van omdenkshow tot mindfulness op het strand en van vlogworkshop tot ervaringsverhaal en ruimte om elkaar te ontmoeten. Het stond allemaal op het programma. 

Jeugdformaat Inspiratietheater


Juni 2019 / wonen in gezinsverband in ontwikkeling 

In juni 2019 is het startsein gegeven voor een veranderproces binnen de pleegzorg en gezinshuizen. Met deze veranderslag wil Jeugdformaat meer continuïteit bieden in het pleegzorg- en gezinshuiszorgtraject en nog actiever gaan samenwerken met ouders. We beogen dat de kinderen ervaren dat er een fijne samenwerking is tussen ouders en pleegouders/gezinshuisouders en de kans dat kinderen te maken krijgen met een breakdown kleiner wordt. ‘Continuïteit’en ‘gedeeld opvoedschap’ zijn de pijlers in de uitwerking van de plannen.

Juli 2019 / Medewerkers van Jeugdformaat bieden zomeropvang aan pleegkinderen

Iedere zomer lopen we helaas tegen een probleem aan: in de vakantieperiode is er een flink tekort aan pleegouders. Omdat veel gezinnen op vakantie gaan, is slechts een klein aantal pleeggezinnen beschikbaar om pleegkinderen op te vangen. In juli 2019 zijn er daarom voor het eerst collega’s van Jeugdformaat geweest die als pleegouder een pleegkind opvang hebben geboden tijdens de zomervakantie.

Oktober 2019 / Start week van de pleegzorg

Er zijn dringend meer nieuwe pleegouders nodig. Het aantal nieuwe pleegouders neemt al jaren af. Dit heeft tot gevolg dat het vinden van de ideale match voor kinderen steeds minder goed lukt. Pleegouders zijn hard nodig! Naast deelname aan de landelijke campagne en medewerking aan een item van de NOS tijdens de week van de pleegzorg, maakten we samen met Omroep West een documentaire over het hele bijzondere pleeggezin van Hijltje.

Lees meer over Hijltje de film

November 2019 / Financiële zelfredzaamheid in logeerhuizen

Door uit te gaan van eigen verantwoordelijkheid, kracht en mogelijkheden van jongeren, ouders en hun sociale netwerk willen we ervoor zorgen dat jongeren, na onze hulp, zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij. Binnen de logeerhuizen en 16+ voorzieningen van Jeugdformaat willen we voorkomen dat jongeren na onze hulp in een ‘financieel gat’ vallen. Dat doen we onder andere door het standaard toekennen van leefgelden los te laten en meer ondersteuning op maat te bieden. Zo zorgen we voor een gezond financieel leefklimaat, waarbij jongeren zich onafhankelijk en gesteund voelen door ouders en hun sociale netwerk.

December 2019 / Opening Gezinshuis Intensief Den Haag 

12 december was de dag dat het eerste Gezinshuis Intensief in Den Haag geopend werd. Eerder opende Jeugdformaat al een Gezinshuis Intensief in Delft. Vaak hebben jongeren die in een gezinshuis intensief wonen al veel meegemaakt in hun leven. Daarom is er een kernteam beschikbaar die zorg op maat levert en de kinderen de juiste begeleiding biedt. Merel is gezinshuisouder in het Gezinshuis aan de Frankenslag en zij vertelde; “Het is nodig omdat kinderen op deze wijze kunnen opgroeien in een zo’n normaal mogelijke situatie. We lijken eigenlijk op een samengesteld gezin en staan midden in de maatschappij." 

Lees meer over de opening van eerste Gezinshuis Intensief in Den Haag

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.