Jaarverslag 2020

Iedereen is in 2020 flink overvallen door het coronavirus. De crisis en de noodzakelijke maatregelen hebben ook op onze cliënten, pleegouders en uiteraard onze medewerkers een enorme impact gehad. Het is ons gelukt om ondanks de beperkingen de hulp en zorg te continueren. Online behandeling en met extra beschermingsmaatregelen op bezoek bij gezinnen die dat hard nodig hadden, maar ook in quarantaine in de logeerhuizen vanwege besmettingen; ik ben trots op de medewerkers van Jeugdformaat die de schouders eronder gezet hebben. En zelfs meer dan dat; voor de meest kwetsbare kinderen hebben we in no-time een alternatief daghulpaanbod neer kunnen zetten en zijn via de acties van JIJ BENT massaal laptops gedoneerd zodat jongeren die dit anders niet konden, toch online onderwijs hebben kunnen volgen.

Dealen met corona en de maatregelen waren flinke opgaves, maar we hebben er ook veel van geleerd. Online behandelen, videobellen en thuiswerken, het is mogelijk. Toch blijft de verbinding zonder digitale hulpmiddelen onmisbaar, ook onder de medewerkers. Efficiënt en flexibel met elkaar samenwerken, dat doen we sinds januari 2020 op onze nieuwe centrale locatie: Steck. Tot op heden vanwege corona in mindere mate, maar ik hoop dat we elkaar in de tweede helft van 2021 weer meer te kunnen ontmoeten in het fijne pand waarin zoveel mogelijk rekening gehouden is met milieu- en duurzaamheidsaspecten.

Corona heeft ons er niet van weerhouden om ons jaarplan voor 2020 ‘Investeren in kwaliteit én resultaat’ uit te voeren. Een nieuw werkproces voor de gespecialiseerde zorg, het aanmeldteam als startpunt voor de hulp en zorg en verbetering van resultaatgerichte sturing; we hebben flinke stappen gezet. Ook hebben we ons ambulante aanbod onder de loep genomen en is de transformatie van verblijf naar meer gezinsgerichte en kleinschalige vormen verder ingezet. We delen graag per hulpvorm de hoogtepunten van 2020 met je.


Bas Timman

Bestuurder Jeugdformaat

Daghulp

Nadat bekend werd dat de kinderopvang en scholen zouden sluiten heeft Jeugdformaat tijdelijke opvang voor de meest kwetsbare kinderen en gezinnen georganiseerd. In kleinschalige groepen konden de kinderen en jongeren rekenen op dagstructuur, ondersteuning bij (digitaal) onderwijs en continuering van eventuele behandelingen. Ook werd er ondersteuning in de thuissituatie geboden.

Schoolformaat

Vanaf 6 januari 2020 is een Jeugdcoach op School (JOS) op alle scholen in Lansingerland werkzaam. De JOS is er voor ouders, leerlingen en leraren bij vragen op het gebied van opgroeien en opvoeden. Wethouder Ankie van Tatenhove heette onze 13 jeugdcoaches op hun eerste werkdag hartelijk welkom in het gemeentehuis van Lansingerland.

Diagnostiek en behandeling

Ook in 2020 hebben we gezien dat een toenemend deel van jeugdigen die aan onze zorg is toevertrouwd, specifieke zorg nodig heeft. Wat de vraag ook is of waar de vraag ook speelt, ons team gedragswetenschappers biedt jeugd- en opvoedhulp en generalistische basis jeugd-GGZ.

Vanwege de coronamaatregelen moest het team op zoek naar creatieve oplossingen om onze hulp, diagnostiek en behandeling in 2020 te kunnen starten of voort te kunnen zetten. Die oplossingen zijn gevonden. Er vonden bijvoorbeeld behandelingen in de buitenlucht plaats tijdens een wandeling en cliënten zijn een deel van 2020 op afstand, digitaal, geholpen. Hoewel de verbinding tijdens een gesprek, waarbij je elkaar ontmoet, het meest ideaal is, kon hulp en behandeling ook tijdens de lockdowns doorgaan. Een van de gedragswetenschappers van Jeugdformaat deelt haar ervaring met online behandelen:

'Ik dacht dat het onpersoonlijk zou zijn, maar niets is minder waar! Ik “stond” als het ware in de slaapkamer van mijn cliënt en kon haar gebruik laten maken van haar eigen spullen als hulpmiddel, zoals haar eigen knuffels. We hebben “samen” direct de helpende gedachtes boven haar bed opgehangen.’

In het team gedragswetenschappers vind je echte outreachers: zij weten óók de jeugdigen en gezinnen die moeilijk bereikbaar zijn omdat ze geen zorg willen of zich hiervoor afsluiten dankzij hun laagdrempelige intensieve inzet goed te bereiken.

Pleegzorg

Inzet van vrijwillige maatjes bij pleeggezinnen/ Extra ondersteuning voor onze pleegouders.

We willen onze pleegouders en pleegkinderen zo goed mogelijk ondersteunen. Daarom is Jeugdformaat in 2020 gestart met de inzet van vrijwilligers bij pleeggezinnen. Mensen die graag iets willen betekenen voor een pleegkind of pleeggezin. Dat kan zijn voor praktische ondersteuning bij het brengen en halen van kinderen naar sport, therapie of familie. Echt bedoeld om de pleegouder een stukje te ontzorgen. Of het kan zijn als maatje voor een kind om wat extra één-op-één aandacht te bieden aan een kind of jongeren. Iets wat soms in drukke pleeggezinnen toch lastig is.

Residentiële hulp

In totaal hebben in 2020 313 jongeren voor enige tijd gebruik gemaakt van een vorm van residentiële hulp. JIJ BENT riep hun volgers op om boodschappen te doneren zodat jongeren, die in een opvanglocatie van Jeugdformaat wonen, met een goed gevulde koelkast thuis kerst konden vieren.

JIJ BENT

Het initiatief JIJ BENT is ontstaan vanuit het idee dat iedereen iets kan doen om te helpen en dat iedereen iets voor kwetsbare kinderen kan betekenen. Van een klein persoonlijk gebaar tot grote acties van bedrijven. Deze acties waren juist in 2020, in een tijd waarin veel jongeren last hadden van de gevolgen van de coronacrisis, super belangrijk.

Laptops voor online onderwijs
Zo hebben we via JIJ BENT in 2020 opgeroepen om nog werkende laptops te doneren zodat jongeren online hun onderwijs konden voortzetten ondanks de coronamaatregelen. Dit leverde maar liefst 234 goed werkende laptops op.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.