Pleegzorg Rotterdam

Naam organisatie

Jeugdformaat

Beschrijving van de opdracht

Pleegzorg

Omschrijving organisatie

Er zijn in Nederland kinderen die thuis opgroeien in stressvolle en moeilijke omstandigheden. Soms kunnen ouders (tijdelijk) niet meer voor hun kinderen zorgen. Voor de ontwikkeling van een kind is een plek in een pleeggezin dan een alternatief. Wij zijn Jeugdformaat. Wij zijn er voor alle kinderen, jongeren en hun ouders die het op eigen kracht (even) niet meer redden. Wij vinden dat ieder kind hoort op te groeien op een veilige plek, met liefde en structuur. Samen gaan wij daarom op zoek naar de beste plek.

Wat je van ons mag verwachten

In alles wat wij doen staat het belang van het kind centraal. Elk kind (en gezin) is uniek. Hulp is daarom per definitie maatwerk.

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Pleegouders komen bij voorkeur uit de omgeving van het kind, zoals een opa en oma, oom en tante of buren. Jeugdformaat heeft ook eigen pleegouders (zogenaamde bestandspleegouders). Wij zorgen er altijd voor dat alle pleegouders zorgvuldig worden gescreend. Ze worden daarna zorgvuldig voorgelicht en krijgen praktische begeleiding op het gebied van financiën, verzekeringen en rechten en plichten.

"Ze waren gewoon doodnormaal." (Kristie over haar pleeggezin)

Nieuwe en bestaande pleegouders krijgen altijd de juiste training zodat zij optimaal kunnen omgaan met deze nieuwe verantwoordelijkheid. In de training is er onder meer aandacht voor omgaan met getraumatiseerde kinderen, voogdij, omgaan met pubers en er zijn specifieke trainingen op het gebied van psychiatrie en kinderen met een verstandelijke beperking. Op onze website trainingen voor pleegouders.

Wij vinden het belangrijk dat, als het kan, ouders een rol blijven spelen, ook al woont hun kind (tijdelijk) niet meer thuis. In onze aanpak werken wij daarom altijd samen met het netwerk om het gezin heen. Wij betrekken het netwerk actief, omdat dit voor de ontwikkeling van het kind beter is. Onze netwerkgerichte aanpak kijkt naar alle mogelijkheden, zoals de inzet van een mentor (JIM), netwerkvrijwilligers, steungezinnen of een buddy.

Met wie wij samenwerken

Wij kijken altijd naar de (ontwikkelings-)behoefte van het kind en de ouders. Wij gaan in gesprek met het kind, zijn/haar ouders, het netwerk en het lokale expertiseteam. Deze samenwerking leidt tot een uniek ondersteuningsplan dat past bij het kind en de situatie.

Jeugdformaat heeft inmiddels meer dan 1.100 pleegouders. Binnen Jeugdformaat stimuleren wij pleegouders om nauw met elkaar samen te werken. Onze rol? Wij stimuleren dat zij elkaar overal en altijd vinden. Wij zijn er voor hen als zij ons nodig hebben. Samen met onze Pleegouderraad werken we continu aan het verbeteren van onze ondersteuning. Ook deze ondersteuning is altijd maatwerk. Pleegouders en kinderen krijgen een persoonlijke vaste pleegzorgbegeleider. Zij kunnen altijd bij hun begeleider terecht met specifieke vragen of zorgen.

Opvoeden van vier kleine kinderen, het huishouden bijhouden en financieel het hoofd boven water houden. Het viel Christa (34) zwaar en na een strijd met verschillende instanties, kwam noodgedwongen het besluit de kinderen uit huis te plaatsen. Haar oudste twee wonen in een gezinshuis, de jongste twee in pleeggezinnen. Hoe heftig de situatie is, Christa leerde ermee leven: 'Ik ben blij dat ik met de situatie heb leren omgaan, maar het is iets dat heel zwaar blijft.’

Wij helpen met vraagstukken op het gebied van opgroeien en opvoeden (jeugd- en opvoedhulp), psychiatrische vraagstukken of jongeren met een beperking. Veel doen wij zelf, maar voor specifieke expertise werken wij samen met verschillende organisaties. Wij werken nauw samen met IntermetzoDe BanjaardDe JuttersGGZ Delfland en Ipse de BruggenHorizon en Enver.

Wachttijden hebben wij niet

Binnen Jeugdformaat kennen wij geen wachttijden. Als er een ondersteuningsvraag bij ons binnenkomt gaan wij direct aan de slag. Wij zoeken altijd een passende plek. Vaak lukt dat direct, soms is de vraag meer specifiek en duurt een plaatsing hierdoor iets langer.

Mocht een plaatsing even niet mogelijk zijn, dan bieden wij een alternatief. Is er bijvoorbeeld sprake van een crisis dan kan een kind terecht bij een van onze crisispleegouders. Ook hebben wij verschillende residentiële voorzieningen waar jongeren tijdelijk kunnen verblijven als dat nodig is.

Contactgegevens

Servicecentrum Pleegzorg Email: pleegzorg@jeugdformaat.nl  Telefoonnummer: 070 - 8501234

Bijzonderheden

Binnen Jeugdformaat kennen wij verschillende vormen van pleegzorg. Soms volstaat opvang in het weekend, soms is het beter als een kind de hele week bij een pleeggezin kan blijven. Wij bieden kinderen en hun ouders altijd de juiste oplossing.

Jacqueline en haar man John wisten al heel vroeg dat ze pleegkinderen wilden. Nadat hun zoon werd geboren, meldden ze zich aan voor pleegzorg. Maar waarom één pleegkind in huis nemen als er plek is voor meer? In totaal hebben er 35 pleegkinderen bij het stel gewoond, waaronder Kristie.

Website

www.jeugdformaat.nl

Wil je zelf pleegouder worden? Op wordpleegouder.nl staat meer informatie over het pleegouderschap. Hier lees je alles over de verschillende vormen van pleegzorg en vind je meer informatie over hoe je zelf pleegouder kunt worden. Pleegouders van Jeugdformaat vinden meer informatie op pleegouder.jeugdformaat.nl. Elke pleegouder krijgt daarnaast toegang tot een eigen persoonlijke omgeving waar alle persoonlijke informatie staat.

Meer weten over onze hulp?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.