Meld hier een cliënt aan

Heb je een vraag over het invullen van dit formulier? Neem contact met ons op via 088 352 00 00.

Hulpbehoefte

Gegevens verwijzer

Gegevens jeugdige(n)

Gegevens ouders

Probleemomschrijving

Beschrijf kort wat de reden van de aanmelding is

Sleep hier bestanden in

of

Selecteer er hieronder één

Bestanden selecteren

  Let op: Maximum grootte van een bijlage is 8MB.

  Onze hulp

  Ambulante hulp in het gezin

  Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

  Jongeren coaching

  Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

  VUHP

  Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

  Daghulp

  Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

  OJ

  Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

  Ouderschap Blijft

  Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

  Begeleide bezoeken

  Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

  Pleegzorg

  Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

  Verblijf in een gezinshuis

  Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

  Verblijf in een residentiële voorziening

  Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

  Spoedhulp

  Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

  Diagnostiek en behandeling

  Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.