Jeugdformaat participeert in Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Hoe kunnen we in de regio Haaglanden in de jeugdhulp meer inzetten op preventie en het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken en voorzieningen versterken? Hoe zorgen we dat professionals uitgaan van de mogelijkheden van jeugdigen, hun ouders en hun netwerk in het bieden van passende zorg? Wat hebben professionals nodig om kleine opvoed- en opgroeizorgen niet onnodig te problematiseren (normalisering) en kwetsbaarheden in opvoeden en opgroeien te accepteren (ontzorgen)?

Op 15 mei 2019 hield Rob Gilsing zijn intreerede als lector Jeugdhulp in Transformatie aan De Haagse Hogeschool. Daaraan voorafgaand werd de oprichting van het Kennisnetwerk Jeugd gevierd met het symposium ‘Kennis in de praktijk van jeugdhulp’.Het Kennisnetwerk is per 1 januari 2019 van start gegaan. In het Kennisnetwerk is Jeugdformaat, samen met Youz, De Haagse Hogeschool en de gemeenten Den Haag, Zoetermeer en Delft actief. Het lectoraat Jeugdhulp in transformatie heeft een spilfunctie in het Kennisnetwerk. De doelstellingen van het Kennisnetwerk staan helder omschreven op de website van De Haagse Hogeschool

Meer over Rob Gilsing, lector Jeugdzorg in Transitie vind je hier.