Niet tevreden

Jij of jullie krijgen ondersteuning van Jeugdformaat. Onze medewerkers proberen zo goed mogelijk te helpen. 

Wat doe je als je niet tevreden bent? 

Wij doen onze uiterste best om ons werk goed te doen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over onze ondersteuning. 
Bijvoorbeeld omdat je:

  • het niet eens bent met een beslissing.
  • het gevoel hebt dat je niet juist behandeld bent.
  • vindt dat er dingen in je plan staan die niet kloppen.
  • vindt dat zaken niet gaan zoals afgesproken.

Lees hieronder of in onze klachtenregeling wat je kunt doen.

Ik heb een klacht! Wat moet ik doen?

Eerst praten
Als je ontevreden bent, geef dit dan zo snel mogelijk aan . Het liefst bij de persoon waarover de klacht gaat. Kijk of je samen tot een oplossing kunt komen. 

Werkt dat niet?
Dan kan de medewerker een gesprek met een niet betrokken derde erbij organiseren. Vul dit korte klachtenformulier in en mail deze naar de betreffende medewerker. Weet je (nog) niet om welke medewerker het gaat? Stuur een mail naar niettevreden@jeugdformaat.nl, dan zorgen wij dat de klacht bij de juiste persoon terecht komt. 

Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen wordt er contact met je opgenomen om afspraken te maken over je klachtbehandeling. 

Vind je dat lastig?
Zoek dan iemand die je vertrouwt en die met je mee kan denken. Ook kan Jeugdstem ondersteunen bij het bespreekbaar maken van je klacht. 

Als praten niet helpt

Heb je gesproken met de persoon over wie je een klacht hebt en vind je dat het gesprek niet heeft geholpen? Je kunt jouw klacht ook laten beoordelen door een onafhankelijke klachtencommissie. De mensen van deze klachtencommissie werken niet bij Jeugdformaat. 

We waarderen het als je eerst bovenstaande stappen doorloopt om met elkaar tot een oplossing te komen. Echter kun je altijd je klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie, ook zonder voorgaande stappen te hebben doorlopen.

Wil je een klacht indienen? 

Dan kun je een mail of een brief schrijven aan de klachtencommissie. Meer informatie over het indienen van een klacht vind je op de pagina van de Klachtencommissie Jeugdhulp Zuid Holland.

Hulp bij jouw klacht
Heb je hulp nodig bij het klachtgesprek? Vraag dan gratis hulp aan een vertrouwenspersoon van Jeugdstem. De mensen van Jeugdstem werken niet voor Jeugdformaat. Zij kunnen jou helpen bij de voorbereiding en het voeren van het klachtgesprek.

Hieronder meer informatie over Jeugdstem: 

Over Jeugdstem 

Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. 

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdzorg.

Een Jeugdstem vertrouwenspersoon:                                       

  • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
  • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
  • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
  • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;

Zo bereik je Jeugdstem

  • Bel gratis naar 088 – 555 1000
  • Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Interessante links:

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.