Samen werken aan de best mogelijke jeugdhulp in Leidschenveen-Ypenburg

Gepubliceerd op: 23 mei 2023

In het Haagse stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg werken Jeugdformaat, Xtra, Youz en Middin nauw samen om zo goed mogelijke jeugdhulp te bieden. ‘Dankzij onze samenwerking wordt ieders expertise op het juiste moment bij het juiste gezin ingezet.’

Ze mogen dan bij verschillende organisaties werken, voor Esther Koren (gezinscoach bij Middin), Zenia Linares (gezinscoach veiligheid en bescherming bij Xtra/Stichting JESS) en Rachel Jane Piekhaar (GGZ-pedagoog bij Youz) voelt het alsof ze al jaren collega’s zijn. Het drietal werkt nauw samen vanuit het Centrum Jeugd & Gezin in Leidschenveen-Ypenburg. Ze vormen één team, samen met Wendy Hoogeveen-Bekkerin, gezinscoach bij Jeugdformaat.

Korte lijnen

Samen zorgen de vier organisaties ervoor dat kinderen, jongeren en gezinnen die hulp nodig hebben, zo goed mogelijk geholpen worden. Wekelijks steken de jeugdhulpprofessionals de koppen bij elkaar tijdens een teamoverleg. Maar eigenlijk wisselen ze continu van gedachten en inzichten. ‘We lopen veel bij elkaar binnen om zaken te bespreken. Dat werkt erg prettig,’ zegt Zenia (Xtra). ‘Onze lijnen zijn ontzettend kort. Niet alleen met elkaar, maar ook met andere instanties in de wijk. Denk aan de politie, scholen en sportverenigingen.’

Juiste expertise

Dat is belangrijk, onder meer met het oog op de wachtlijsten, die ook in Den Haag lang zijn. ‘Daar ontkomen we helaas niet aan,’ zegt Zenia. ‘Het zijn op veel fronten onzekere tijden voor mensen. Dat zorgt voor spanningen; bij jongeren en binnen een gezin. Daardoor neemt bijvoorbeeld huiselijk geweld toe. Maar er zijn ook steeds meer jongeren met een laag zelfbeeld, zeker ook in onze wijk.’

‘Door continu te overleggen, zorgen we ervoor dat ieders expertise op het juiste moment bij het juiste gezin wordt ingezet,’ vult Rachel Jane (Youz) aan. ‘Daardoor houden we de wachttijden zo kort mogelijk. Maar we kunnen vooral het type hulp bieden dat op dat moment het hardst nodig is.’

Gerichte adviezen

Esther, gezinscoach bij Middin, geeft een voorbeeld: ‘Ik werk vooral bij gezinnen, met daarin mensen met een beperking. Dit kan autisme zijn, maar ook adhd of een licht verstandelijke beperking (lvb). Momenteel werk ik met een jongen die meerdere trauma’s moet verwerken. Dan schakel ik de hulp van Youz in, die bijvoorbeeld EMDR-therapie kunnen geven. Soms ontstaat er een onveilige situatie in het gezin. Dan kunnen de veiligheidsspecialisten van Xtra of Jeugdformaat juist bijspringen.’

Zenia: ‘Maar het kan ook andersom. Wij hadden bij Xtra een meisje onder behandeling. Bij haar vader twijfelden we over zijn niveau; of hij begreep wat we bedoelden of hij het gezag over zijn kind wel aan kon. Dan is het fijn dat we Esther kunnen inschakelen, die een bak aan ervaring heeft op het gebied van lvb. Zij gaf heel gerichte en bruikbare adviezen.’

Het beste voor het gezin

Die samenwerking verloopt organisch, zegt Rachel Jane. ‘We hoeven er eigenlijk niet over na te denken. We kennen en snappen elkaar goed, ook omdat we al lang samenwerken.’ Zenia vult aan: ‘Wij van Xtra doen in principe hetzelfde als Jeugdformaat, maar er is totaal geen sprake van competitie. Vanuit professioneel oogpunt kijken we wat het beste is voor kind of gezin. Dat is het enige dat telt. Soms past een bepaalde gezinscoach of een bepaalde aanpak beter bij een situatie. Dan handelen we daarnaar. Soms trekken we daarom vanuit Xtra ook samen op met Jeugdformaat.’

Esther haakt in: 'Zoals Rachel Jane al zei: ieders expertise wordt op de juiste manier en op het juiste moment ingezet. Dat is enorm prettig samenwerken. Voor ons, maar vooral ook voor de kinderen, jongeren en gezinnen die we helpen.’ 

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.