Wethouder Vreugdenhil bezoekt Westlands pleeggezin

Wethouder Vreugdenhil (jeugdzorg) verdiepte zich vandaag in de jeugdhulp en specifiek in de pleegzorg in het Westland. Westland staat bekend als een gemeente waarin al lange tijd een grote groep pleeggezinnen hulp biedt aan kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Op dit moment zijn er in het Westland zo’n 100 pleeggezinnen aangesloten bij Jeugdformaat. De wethouder bracht een bezoek aan pleeggezin Lips-Morcus.

“Ieder kind hoort op te groeien op een veilige plek, met liefde en structuur. Het raakt me dat zoveel Westlandse gezinnen hun deuren open zetten voor kinderen die in hun eigen thuissituatie in de knel komen,” zei wethouder Piet Vreugdenhil. “Je hoeft echt geen superouder te zijn om dit te doen, daarom hoop ik dat we nog vele kinderen kunnen helpen in de toekomst.”

Tijdens zijn bezoek aan het Westlandse pleeggezin sprak de wethouder met pleegmoeder Marianne. Marianne en haar man Stefan hebben zelf twee dochters van 22 en 19 jaar. Zij vangen al 12 jaar kinderen vanuit crisissituaties op in hun gezin. Op dit moment woont er inmiddels al weer een jaar een meisje van 8 jaar in het gezin.

De keuze om pleegouder te worden
Pleegzorg kwam in het leven van deze pleegouders toen pleegmoeder Marianne besloot uit het familietuinbouwbedrijf te stappen: “Ik heb, naast dat ik er voor onze eigen kinderen wilde zijn, ook altijd het gevoel gehad iets voor andere kinderen te willen betekenen. Eigenlijk kwamen wij al jong in aanraking met pleegzorg omdat mijn man na fikse problemen in zijn ouderlijk huis op zijn zestiende bij mij en mijn ouders is ingetrokken. Je realiseert jezelf dan al dat een fijn gezin heel belangrijk is als je niet meer thuis kan wonen.”

De keuze voor crisispleegzorg
Marianne en haar man hebben heel bewust voor crisispleegzorg gekozen. Zij zien de zoektocht naar antwoorden op vragen als: Wat voor een kind komt er? Wat zijn de problemen? Hoe kunnen wij kind en soms ook de biologische ouders helpen? steeds weer als een uitdaging. Marianne: “Vaak zien we een kind na een paar weken tot rust komen en daarna positieve vooruitgang boeken. Daar doen we het voor, een kind een fijn gevoel geven, laten weten dat het er mag zijn en om te laten zien wat er mogelijk is op allerlei gebieden.”

In het gesprek met de wethouder deelde pleegmoeder Marianne naast mooie, ook de moeilijke kanten van het pleegouderschap. Marianne: “De kinderen verblijven gemiddeld tussen de twee en vijftien maanden bij ons. Afscheid nemen blijft lastig. Helemaal als je zelf niet volledig achter de situatie waarin het kind gaat wonen staat. We hebben vaker de vraag gekregen of een pleegkind niet langdurig in ons gezin kon blijven wonen. Ons antwoord daarop is altijd ‘nee’ geweest. Crisispleegzorg blijft ons ding, dat past echt in ons leven.”

Nieuwe pleegouders hard nodig
Op dit moment zijn er in Nederland ruim 19.000 pleegkinderen. Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig, voor de pleegkinderen van nu maar ook die van de toekomst. Meer informatie over pleegouder worden in het Westland? wordpleegouder.nl

Doneer je hek
Wil of kun je geen pleegouder worden, maar wil je wel iets doen om pleegzorg onder de aandacht te brengen? Doe dan mee met de actie ‘Doneer je sporthek’. Na een succesvolle actie op scholen afgelopen jaar, kunnen nu ook sportclubs op een simpele manier een bijdrage leveren aan pleegzorg door hun sporthek beschikbaar te stellen voor een spandoek met een oproep voor nieuwe pleegouders. Meer informatie: doneerjehek.nl