Daghulp

Bij kinderen worden steeds meer en steeds vaker complexere problematieken (h)erkend. Voor hen hebben wij specialistische integrale behandelprogramma’s ontwikkeld, die vallen onder de noemer daghulp. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

Sommige kinderen kunnen moeilijk met anderen omgaan, hebben emotionele problemen of hebben moeite met luisteren. Er ontstaan zorgen over de ontwikkeling van het kind. Als de problemen niet alleen thuis spelen, maar ook op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, school of de sportclub, dan is daghulp een uitstekende oplossing. Daghulp is er voor kinderen tussen de 0 en 12 jaar.

Onderzoek en advies

Het multidisciplinaire team daghulp verricht eerst een specialistisch onderzoek. Een team met verschillende specialisten bekijkt het gedrag van het kind en geeft op basis daarvan een passend advies over de beste hulp en het beste onderwijs. Als het mogelijk is, doen we dit onderzoek thuis en op de plek waar het kind al naar toe gaat, zoals het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, de school of de sportclub. Het onderzoekstraject duurt zes weken tot drie maanden.

Wat doet daghulp?

De specialisten van daghulp:

  • observeren het gedrag; 
  • gebruiken verschillende methodes om de sociaal-emotionele en de taal-, spraak- of motorische ontwikkeling te stimuleren en versterken;
  • geven ouders praktische adviezen over de zorg en opvoeding van hun kind; 
  • adviseren ouders over dagbesteding of schoolkeuze, afgestemd op de mogelijkheden van het kind. 

Het doel van daghulp is dat de ouders en het kind na afronding van het traject zelf weer verder kunnen. Wij streven ernaar om binnen een half jaar de doelen te behalen die we aan het begin met de ouders hebben afgesproken. Indien nodig adviseren we over en zorgen wij voor een passende overdracht naar aanvullende hulp of vervolghulp.

Download de brochure hier (PDF)

Verschillende soorten daghulp

Onze medewerkers gaan naar het kind toe om te ondersteunen. Hierin werkt het team nauw samen met de locatie waar het kind hulp krijgt, zoals met het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, de school of sportclub. De pedagogisch medewerker biedt tegelijkertijd ook hulp thuis, in samenwerking met een ambulant hulpverlener van Jeugdformaat.

Soms heeft een kind in een reguliere groep van een kinderdagverblijf net iets meer ondersteuning nodig. Voor die kinderen van 0 tot 4 jaar uit de hele regio hebben wij in:

Hierbij komen maximaal vier kinderen van Jeugdformaat in een groep samen met kinderen die naar dit kinderdagverblijf gaan. Een pedagogisch medewerker van Jeugdformaat is vier uur per dag op de groep aanwezig. 

Is extra ondersteuning in een reguliere groep van het kinderdagverblijf niet genoeg? Dan hebben wij in Voorburg een eigen gespecialiseerde daghulplocatie. Daar werken wij soms alleen met een kind of doen wij groepsactiviteiten. Deze specialistische groep is drie dagen per week geopend.

Heeft een kind zowel problemen met leren als in het contact met anderen? En is extra ondersteuning in de klas niet voldoende? Voor die kinderen bieden we samen met het onderwijs specialistische groepen. Voor kinderen van 4 tot 7 jaar is er een combinatiegroep van daghulp en onderwijs in Delft en Den Haag.

Een jongere direct aanmelden voor daghulp?