Daghulp

Bij kinderen worden steeds meer en steeds vaker complexere problematieken (h)erkend. Voor hen hebben wij specialistische integrale behandelprogramma’s ontwikkeld, die vallen onder de noemer daghulp. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

Sommige kinderen kunnen moeilijk met anderen omgaan, hebben emotionele problemen of hebben moeite met luisteren. Er ontstaan zorgen over de ontwikkeling van het kind. Als de problemen niet alleen thuis spelen, maar ook op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, school of de sportclub, dan is daghulp een uitstekende oplossing. Daghulp is er voor kinderen tussen de 0 en 12 jaar.

Onderzoek en advies

Het multidisciplinaire team daghulp verricht eerst een specialistisch onderzoek. Een team met verschillende specialisten bekijkt het gedrag van het kind en geeft op basis daarvan een passend advies over de beste hulp en het beste onderwijs. Als het mogelijk is, doen we dit onderzoek thuis en op de plek waar het kind al naar toe gaat, zoals het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, de school of de sportclub. Het onderzoekstraject duurt zes weken tot drie maanden.

Wat doet daghulp?

De specialisten van daghulp:

  • observeren het gedrag; 
  • gebruiken verschillende methodes om de sociaal-emotionele en de taal-, spraak- of motorische ontwikkeling te stimuleren en versterken;
  • geven ouders praktische adviezen over de zorg en opvoeding van hun kind; 
  • adviseren ouders over dagbesteding of schoolkeuze, afgestemd op de mogelijkheden van het kind. 

Het doel van daghulp is dat de ouders en het kind na afronding van het traject zelf weer verder kunnen. Wij streven ernaar om binnen een half jaar de doelen te behalen die we aan het begin met de ouders hebben afgesproken. Indien nodig adviseren we over en zorgen wij voor een passende overdracht naar aanvullende hulp of vervolghulp.

Download de brochure hier (PDF)

Verschillende soorten daghulp

Onze medewerkers gaan naar het kind toe om te ondersteunen. Hierin werkt het team nauw samen met de locatie waar het kind hulp krijgt, zoals met het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, de school of sportclub. De pedagogisch medewerker biedt tegelijkertijd ook hulp thuis, in samenwerking met een ambulant hulpverlener van Jeugdformaat.

Soms heeft een kind in een reguliere groep van een kinderdagverblijf net iets meer ondersteuning nodig. Voor die kinderen van 0 tot 4 jaar uit de hele regio hebben wij in:

Hierbij komen maximaal vier kinderen van Jeugdformaat in een groep samen met kinderen die naar dit kinderdagverblijf gaan. Een pedagogisch medewerker van Jeugdformaat is vier uur per dag op de groep aanwezig. 

Is extra ondersteuning in een reguliere groep van het kinderdagverblijf niet genoeg? Dan hebben wij in Voorburg een eigen gespecialiseerde daghulplocatie. Daar werken wij soms alleen met een kind of doen wij groepsactiviteiten. Deze specialistische groep is drie dagen per week geopend.

Heeft een kind zowel problemen met leren als in het contact met anderen? En is extra ondersteuning in de klas niet voldoende? Voor die kinderen bieden we samen met het onderwijs specialistische groepen. Voor kinderen van 4 tot 7 jaar is er een combinatiegroep van daghulp en onderwijs in Delft en Den Haag.

Een jongere direct aanmelden voor daghulp?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.