Crisisopvang (24 uur per dag)

Soms lopen de spanningen thuis zo hoog op dat er sprake is van een crisis. De situatie kan dan voor een kind onveilig zijn of een kind kan zich thuis niet goed ontwikkelen. In dat geval bieden wij acute hulp in een van onze logeerhuizen.

Wij beschikken altijd over voldoende crisisplaatsen. Crisisopvang duurt in principe maximaal vier weken. Aansluitend kijken we of een jongere weer veilig naar huis kan, naar iemand in zijn/haar netwerk of dat de jongere nog een tijdje bij Jeugdformaat blijft wonen. 

Wilt u meer weten over crisisopvang? Bel naar 088 – 352 00 00.

Acute crisis?

Bel dan het Crisis Interventie Team (CIT) op 070 – 345 05 06 of bel naar Veilig Thuis 0800 – 2000.

Direct een jongere aanmelden voor crisisopvang?