Opvang van minderjarige vluchtelingen

Met de wereldwijde instabiliteit is er een grote stroom van vluchtelingen op gang gekomen. Onder deze vluchtelingen bevinden zich veel jongeren die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen. Samen met Stichting Nidos, dat opereert als de meerderjarige wettelijk vertegenwoordiger van deze jongeren, vangt Jeugdformaat in de regio Haaglanden circa 125 Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’s) op.

Participeren en integreren minderjarige vluchteling

De jongeren zijn met name jongens en meisjes in de leeftijd van 15 tot 18 jaar uit Syrië en Eritrea. Ze beschikken over een (voorwaardelijke) vergunning tot verblijf. Het doel van de opvang is het bieden van een thuis en het maximaliseren van het ontwikkelingsperspectief van de jongere. De begeleiding van Jeugdformaat richt zich met name op het vergroten van de zelfredzaamheid om te kunnen participeren en integreren in de complexe Nederlandse samenleving. 

Jeugdformaat stelt hiervoor een deskundig team van professionals beschikbaar dat, vanuit betrokkenheid en met specifieke deskundigheid het belang van de individuele jongere centraal stelt. We werken met respect voor de culturele achtergrond van de jongere. 

Aansluiten bij onderwijs

Wij sluiten aan bij het onderwijs en zorgen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. Al deze jongeren zijn leerplichtig en worden daarom aangemeld bij scholen met een internationale schakelklas in de omgeving van hun woonadres. Samen met Nidos voeren we de regie over de ontwikkeling naar zelfstandigheid en grijpen in wanneer die ontwikkeling dreigt te stagneren. 

Kleinschalige opvang, groot effect

Met Nidos, gemeenten, scholen, politie en woningcorporaties zijn afspraken gemaakt over de wijze en de voorwaarden voor de opvang. Er is zorgvuldig gekeken naar het (zorg-)profiel van de jongeren. Wij kiezen uitsluitend voor kleinschalige opvang omdat de effecten van de begeleiding dan het grootste zijn.

Meer weten over de opvang van minderjarige vluchtelingen? Bel naar 088 – 352 00 00.

Direct een jongere aanmelden voor deze hulp?