Cookies

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

Jeugdformaat probeert het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens tot een minimum te beperken, maar voor bepaalde aanmeldingen hebben wij meer gegevens nodig om een passend aanbod te doen. Hieronder vind je meer informatie hierover.

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je het contact/inschrijfformulier invult. Bij het invullen van het formulier wordt jouw naam en e-mailadres gevraagd. Dit is nodig om contact met je op te kunnen nemen, maar wordt ook gebruikt om je in de toekomst op de hoogte te kunnen stellen van bepaalde diensten die interessant voor je kunnen zijn en om je waardevolle informatie op te sturen.

Voor het aanvragen van algemene informatie via het e-mail, telefoon en Whatsapp nummer op deze site vragen we in ieder geval jouw naam en nummer en/of e-mailadres. Aangevuld met jouw specifieke vraag. Hiermee kunnen we beter contact met je opnemen en jou een antwoord verstrekken.

Voor het aanmelden van een cliënt vragen we naast contact gegevens van jou als verwijzer (naam, functie, e-mailadres, telefoon, adres) ook informatie over hulpbehoefte, een probleemomschrijving, huidige hulpverleningssituatie, veiligheidssituatie jeugdige. En informatie over de jeugdige en zijn/haar ouders zoals naam, geslacht, Burgerservicenummer, geboortedatum, gezag, woonsituatie, juridische maatregel, e-mail, telefoon, adres. Ook kunnen er privacy gevoelige bijlagen worden toegevoegd op initiatief van verwijzer. Hiermee kunnen we beter contact met je opnemen en een betere inschatting maken welk hulpaanbod passend is voor de cliënt. 

Bij het aanmelden als sollicitant via deze website wordt je doorverwezen naar ons sollicitatie systeem waar het invoeren van gegevens valt onder de privacy verklaring van dat systeem. En waarvoor je expliciet toestemming moet geven.  

De bovenstaande gegevens worden uiterlijk vijf (5) respectievelijk zeven (7) jaren bewaard uitgaande van de wettelijke bewaarplicht. De rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder je naam en e-mailadres kunnen wij geen contact met je opnemen.

Indien je geen persoonsgegevens aan Jeugdformaat wilt verstrekken, is Jeugdformaat niet in staat om de diensten aan jou te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Jeugdformaat niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in zo een geval bij jou. 

Als je bent ingeschreven voor een of meerdere van onze nieuwsbrieven, kun je je altijd hiervoor afmelden via de link onderaan de e-mails.

Cookies 


Jeugdformaat maakt op deze website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je de website van Jeugdformaat bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie met Google Tag Manager, Facebook pixels, ActiveCampaign -, LinkedIn -, Twitter - en Hotjar- en Google Analytics tracking. Deze houden bij welke pagina’s je bezoekt. 

Tevens doet Jeugdformaat aan retargeting door het verwerken van analytics data zodat wij kunnen zien hoeveel bezoekers de site heeft en daarnaast op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Ook maakt Jeugdformaat gebruik van cookies ter verbetering van de website, dit worden ook wel functionele cookies genoemd. 

Doorgifte aan verwerkers en derden 

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Jeugdformaat zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. Zulke bedrijven worden ook wel ‘verwerkers’ genoemd. Denk aan een bedrijf dat onze e-mailings verzorgd. Ze zullen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Jeugdformaat handelen. Het gaat om de volgende verwerkers:

  • MoreCare4: Cliënt administratie systeem 
  • Eeasycruit / Youforce: Sollicitatie systeem
  • ActiveCampaign: voor het versturen van e-mails met informatie
  • Typeform: voor het verzenden van diverse formulieren
  • Facebook: sociaal netwerk en advertentie kanaal
  • LinkedIn: sociaal netwerk en advertentie kanaal
  • Twitter: sociaal netwerk en advertentie kanaal
  • Google Analytics: om inzicht te krijgen in de bezoekers van de website
  • Ons Contact centrum: wanneer je een vraag instuurt via info@jeugdformaat.nl of de telefoonnummers zoals vermeld op deze website.
  • Onze Cliënt Administratie: wanneer je een cliënt aanmeld via het formulier op deze website. 

Jouw gegevens kunnen worden verzameld en gedeeld met bovenstaande verwerkers. Met deze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenskomst. 

En een aantal verwerkers zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EEA), maar vallen dan voornamelijk onder het EU-US Privacy Shield. Dit verplicht hen zeer strikte (gecontroleerde) bescherming te bieden over persoonsgegevens. Deze verwerkers hebben maatregelen genomen om te voldoen aan de AVG.

Beveiliging

Jeugdformaat heeft voor deze website passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van jou te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Ook andere formulieren of gegevens die je inzendt via onze verwerkers, gaan via een beveiligde SSL verbinding.

Web-, en hyperlinks

Op verschillende plekken op deze website worden weblinks geplaatst naar andere websites of online omgevingen. Voor zover dit websites betreft die niet onder Jeugdformaat vallen, kan Jeugdformaat geen verantwoordelijkheid nemen voor de privacy bescherming op deze websites. En adviseren wij de privacy verklaring van betreffende site goed door te nemen. 

Jouw privacyrechten


Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je hebt zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens, dit staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren voordat je hiervan gebruik wil maken.

Indien je een klacht wil indienen over Jeugdformaat met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kan je dit bij ons melden door een mail te sturen met je persoonsgegevens naar onze bart@jeugdformaat.nl. Dan helpen we je graag verder. Ook kan je jouw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je meer informatie hoe je dit moet aanpakken, klik dan hier.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.