Wachttijden

Wat is wachttijd eigenlijk?

Wachttijd is de tijd tussen de datum dat de aanmelding bij ons binnen is en de dag dat de hulp echt kan beginnen. Wij doen er alles aan om de hulp zo snel mogelijk te starten.

De hier genoemde wachttijd bestaat uit het gemiddeld aantal dagen van aanmelding tot intake en het gemiddeld aantal dagen van intake tot de hulp echt kan beginnen. Wij doen er alles aan om de hulp zo snel mogelijk te starten.

Hulpvorm

Wachttijd*

Hulp bij crisis

Geen wachttijd, altijd direct hulp beschikbaar

Intake

3 weken en 5 dagen

Ambulante jeugdhulp

7 weken en 4 dagen

Jeugdhulp met verblijf in een pleeggezin

**

Jeugdhulp met verblijf in een gezinshuis

**

Jeugdhulp met verblijf overig

Geen wachttijd

 

* Dit is een gemiddelde wachttijd gebaseerd op de wachttijden van cliënten van Jeugdformaat voor wie de hulp van start ging tussen 1 juni en 1 september 2023. Deze cijfers zijn geplaatst op 15 september 2023.

** Bij pleegzorg en gezinshuizen (jeugdhulp met verblijf in een gezin) is de wachttijd afhankelijk van de zogenaamde matchingsperiode. De matchingsperiode is de periode die nodig is om te zien welk pleeggezin of gezinshuis het beste bij een kind of jongere past. Is er niet direct een geschikte match met een pleeggezin/gezinshuis? Dan biedt onze ambulant hulpverlener hulp, al voordat er een geschikte match is.

Acute crisissituatie? Neem direct contact op met het Crisis Interventie Team (CIT): binnen kantooruren: 070 345 05 06, buiten kantooruren: 070 379 51 60.

Onder aanmelding verstaan wij de ontvangst van het formulier van een verwijzer én de beschikking vanuit de gemeente. Een beschikking is de bevestiging van de gemeente dat Jeugdformaat de hulp die nodig is ook echt mag verlenen. Het formulier wordt naar Jeugdformaat gestuurd door verwijzers zoals het  Centrum voor Jeugd en Gezin/jeugdteam, een gecertificeerde instellingen (zoals Jeugdbescherming west), jeugdartsen, medisch specialisten of huisartsen. Bij een crisis (een noodsituatie) is er alleen een aanmeldformulier nodig van een verwijzer en wordt de hulp direct gestart. 

Het eerste contact is het telefonische, persoonlijke of schriftelijke contact na aanmelding tussen de jeugdige/ouders en Jeugdformaat. 

Een intake is het (eerste) gesprek waarin de jeugdige/ouders samen met onze hulpverlener afspraken maken over de in te zetten hulp. 

De start van de hulp is het moment dat de hulp, waarover tijdens de intake met onze hulpverlener afspraken zijn gemaakt, begint. Onderstaand een aantal verschillende hulpvormen met daarbij een korte toelichting over de start van de hulp.

Voor ambulante jeugdhulp geldt dat de intake met onze hulpverlener (of gedragswetenschapper) meteen het moment van de start van de hulp is.


Bij Jeugdhulp met verblijf (bijvoorbeeld in een logeerhuis) en Jeugdhulp met verblijf in gezin (bijvoorbeeld in een pleeggezin), is er vooraf hulp van een van onze ambulant hulpverleners, maar is de datum van plaatsing het moment van de start van de hulp met verblijf.

Gaat een kind deeltijd bij een pleeggezin (bijvoorbeeld weekendpleegzorg) verblijven? Dan wordt er vooraf ambulante hulp ingezet, maar is de datum van koppeling tussen kind en gezin het moment van de start van de hulp met verblijf.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.