Wachttijden

Wat is wachttijd eigenlijk?

Wachttijd is de tijd tussen de datum dat de aanmelding bij ons binnen is en de dag dat de hulp echt kan beginnen. Wij doen er alles aan om de hulp zo snel mogelijk te starten.


HulpvormWachttijd*
Ambulante jeugdhulp7 weken en 1 dag 
Jeugdhulp met verblijf in een pleeggezin23 weken, afhankelijk van matching**
Jeugdhulp met verblijf in een gezinshuis18 weken en 5 dagen, afhankelijk van matching**
Jeugdhulp met verblijf overig9 weken en 1 dagen
Hulp bij crisisGeen wachttijd, altijd direct hulp beschikbaar

*Dit is een gemiddelde wachttijd gebaseerd op de wachttijden van cliënten van Jeugdformaat voor wie de hulp van start ging tussen 1 juni en 31 juli 2019. Deze cijfers zijn geplaatst op 8 augustus 2019.

** Bij pleegzorg en gezinshuizen (jeugdhulp met verblijf in een gezin) is de wachttijd afhankelijk van de zogenaamde matchingsperiode. De matchingspersode is de periode die nodig is om te zien welk pleeggezin of gezinshuis het beste bij een kind of jongere past. Is er niet direct een geschikte match met een pleeggezin/gezinshuis? Dan biedt onze ambulant hulpverlener hulp, al voordat er een geschikte match is.

Acute crisissituatie? Neem direct contact op met het Crisis Interventie Team (CIT): binnen kantooruren: 070 345 05 06, buiten kantooruren: 070 379 51 60.

Onder aanmelding verstaan wij de ontvangst van het formulier van een verwijzer én de beschikking vanuit de gemeente. Een beschikking is de bevestiging van de gemeente dat Jeugdformaat de hulp die nodig is ook echt mag verlenen. Het formulier wordt naar Jeugdformaat gestuurd door verwijzers zoals het  Centrum voor Jeugd en Gezin/jeugdteam, een gecertificeerde instellingen (zoals Jeugdbescherming west), jeugdartsen, medisch specialisten of huisartsen. Bij een crisis (een noodsituatie) is er alleen een aanmeldformulier nodig van een verwijzer en wordt de hulp direct gestart. 

Het eerste contact is het telefonische, persoonlijke of schriftelijke contact na aanmelding tussen de jeugdige/ouders en Jeugdformaat. 

Een intake is het (eerste) gesprek waarin de jeugdige/ouders samen met onze hulpverlener afspraken maken over de in te zetten hulp. 

De start van de hulp is het moment dat de hulp, waarover tijdens de intake met onze hulpverlener afspraken zijn gemaakt, begint. Onderstaand een aantal verschillende hulpvormen met daarbij een korte toelichting over de start van de hulp.

Voor ambulante jeugdhulp geldt dat de intake met onze hulpverlener (of gedragswetenschapper) meteen het moment van de start van de hulp is.


Bij Jeugdhulp met verblijf (bijvoorbeeld in een logeerhuis) en Jeugdhulp met verblijf in gezin (bijvoorbeeld in een pleeggezin), is er vooraf hulp van een van onze ambulant hulpverleners, maar is de datum van plaatsing het moment van de start van de hulp met verblijf.

Gaat een kind deeltijd bij een pleeggezin (bijvoorbeeld weekendpleegzorg) verblijven? Dan wordt er vooraf ambulante hulp ingezet, maar is de datum van koppeling tussen kind en gezin het moment van de start van de hulp met verblijf.