Behoefte om te praten

Eind 2015 heeft onze oudste dochter de diagnose leukemie gekregen. Dit bericht kwam voor ons totaal onverwachts en sloeg in als een bom. Vanaf het moment van de diagnose werden we meegenomen in een intensief behandeltraject. Deze hele situatie raakt het hele gezin. Als ouders heb je gesprekken met een heel medisch netwerk, ook onze oudste dochter kreeg ondersteuning. Voor onze jongste dochter van 9 jaar was er niet zoveel geregeld. Op school signaleerde men dat ze wel de behoefte had om te praten, over hoe de situatie voor haar was. School stelde voor die mogelijkheid ook te bieden aan haar. Toen hebben we kennis gemaakt met de hulpverlener van Onderwijs Jeugdzorg.

Waar had jullie dochter last van?

Onze jongste dochter Julia probeerde voor ons erg sterk te zijn. En ze deelde haar zorgen en verdriet niet altijd met ons. Dit resulteerde soms in boze buien. Ook lukte het haar minder goed om zich te concentreren. Hierdoor was zij vergeetachtig en chaotisch.

Kunnen jullie beschrijven hoe de hulp verliep, wat gebeurde er allemaal tijdens de hulp?

Julia kreeg aandacht en de gelegenheid om haar verhaal te vertellen. Ze keek iedere woensdag weer uit naar de afspraak. Ze mocht een boek maken, met daarin haar verhaal (WRITEjunior teken- en schrijftherapie) over hoe het voor haar was om een zieke zus te hebben. Het heeft niet alleen Julia maar ook ons erg geholpen om samen te praten over haar ervaringen  en emoties. Op deze manier leerde Julia deze met ons te delen. En zo kon zij nog meer ervaren dat er ruimte en tijd was voor haar en dat we dat heel serieus namen.

Verder heeft Julia geleerd om haar gevoelens onder woorden te brengen en via ik boodschappen te verwoorden wat zij voelt, vindt en nodig heeft. Ook werd er gewerkt met ontspanningsoefeningen en verhaaltjes, en deze deden haar goed. Julia vond het fijn om dit buiten de gesprekken ook thuis samen met ons te doen.

Hoe hebben jullie onze hulp ervaren?

We hebben de hulp als erg prettig ervaren. Naast de begeleiding en aandacht voor Julia, was er ook ruimte voor ons om vragen te stellen en kregen we daarna advies.
Welke veranderingen hebben jullie gezien of gemerkt bij jullie dochter? 
Julia is opener geworden, kan haar gevoelens beter onder woorden brengen en wordt minder snel boos.

Hoe zien jullie haar toekomst, hoe gaan jullie of zij nu verder?

Deze ondersteuning heeft er toe geleid dat Julia zich prettiger voelt en meer vertrouwen heeft dat wat zij denkt en zegt er toe doet. Julia kan zich beter verwoorden. Dit zal haar helpen in de huidige  situatie,  maar kan ze ook toepassen op andere momenten in de toekomst.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.