Dag angst

Kim*, een meisje van 17 jaar, wordt aangemeld met angstklachten. Kim heeft in het verleden een aantal ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt, waardoor haar angstklachten zijn ontstaan.

WRITEjunior

Via deze schrijftherapie heeft Kim samen met de gedragswetenschapper van Onderwijs Jeugdzorg haar verhaal opgeschreven. In een aantal sessies is niet alleen over ingrijpende gebeurtenissen geschreven, maar ook is gewerkt aan nieuwe manieren om er tegenaan te kijken en er mee om te gaan. Het ‘boek’ dat het Kim aan het eind van de behandeling over heeft gehouden is een belangrijk document om later nog eens te lezen en ook te laten lezen aan mensen die belangrijk zijn voor haar. Hun erkenning voor wat Kim heeft doorgemaakt is een ondersteunend element in de behandeling.

Ook is er aan Kim uitleg gegeven over angst (wat is de link tussen gebeurtenis, gedachte, gevoel en gedrag) en bijkomende paniekaanvallen, en zijn haar angstige gedachten uitgedaagd via oefeningen uit de cognitieve gedragstherapie. Daarnaast zijn er ontspanningsoefeningen (onder andere via mindfulness) aangeleerd.

* Naam en foto van dit meisje zijn niet echt

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.