Heleen

Heleen (24) groeit op in een turbulent gezin. Als kind wordt ze meegesleept naar allerlei kruidendokters, kinderartsen en psychologen. Later blijkt uit onderzoek dat er niets mis met haar is.  

Ik ben opgegroeid op Texel. Thuis was het turbulent, mijn ouders hadden veel ruzie. Toen ze gingen scheiden, verhuisden mijn jongere broertje en ik met onze moeder naar Zoetermeer en mijn vader naar Apeldoorn. In mijn puberteit liep het thuis echt uit de hand. Ik ging naar De Jutters voor onderzoek. Ik heb altijd gedacht dat er iets mis was met mij, dat het mijn schuld was dat het thuis zo gespannen was. Toen uit onderzoek bleek dat er psychisch niets mis met me was, was dat zo’n opluchting!

'Ik heb geboft dat ik zo goed geholpen ben'

Ik kreeg een plek in een fasehuis van Jeugdformaat. Daar was ik zo blij mee. Het ging goed met me; ik kon me prima redden, ging naar school, had eindelijk rust. Na het fasehuis ging ik naar een vorm van begeleid kamerwonen in Zoetermeer. Juist doordat ik afstand heb kunnen nemen van mijn ouders, heb ik denk ik nog steeds goed contact met ze. Mijn mentor Marleen heeft daar zeker een rol in gespeeld; mijn ouders hadden vertrouwen in haar en daardoor hebben we het contact met elkaar weer kunnen opbouwen.

Ik vind het vreselijk als mensen hun verleden gebruiken als excuus, je bent zelf verantwoordelijk voor je leven. Natuurlijk had ik graag in een warm en gezellig gezin willen opgroeien. Maar dat heeft nu eenmaal niet zo mogen zijn en ik heb geboft dat ik zo goed ben geholpen door Jeugdformaat. Als ik thuis had moeten blijven, was ik heel ongelukkig gebleven en misschien depressief geworden."

Meer lezen over de hulp die Heleen kreeg van Jeugdformaat?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.