Kijktip: De bijzondere band tussen pleegkind en pleegmoeder

Gepubliceerd op: 09 mei 2018

Op Moederdag denken veel kinderen niet alleen aan de vrouw die hen op de wereld zette, maar ook aan hun pleegmoeder. Zij was het die voor hen zorgde en hen klaarstoomde voor het leven. Maar liefst 20 duizend kinderen wonen kortere of langere tijd in een pleeggezin en er is altijd een tekort aan pleegouders. Hoewel de zorg vaak maar tijdelijk is bouwen veel pleegkinderen een band voor het leven op met hun zorgmoeder. In Kruispunt vertellen pleegkinderen en pleegmoeders, waaronder Kristie en Jacqueline, over hun bijzondere relatie. 

Kristie en haar zoontje (l) en Jacqueline (r)

Kristie wordt jarenlang door haar alcoholverslaafde moeder verwaarloosd waardoor ze ondervoed is en zelfs een hartstilstand krijgt. Ze is dertien jaar als ze als pleegkind wordt opgenomen in het gezin van Jacqueline Akerboom. Pleegouder bij Jeugdformaat.

Inmiddels is Kristie zelf moeder van een tweejarige jongetje. Of ze zelf pleegouder zou willen worden? Ze ziet hoe het pleegouderschap een zware beproeving kan zijn. Ze heeft veel respect voor haar pleegmoeder Jacqueline die altijd voor iedereen klaarstaat. Kristie vertrouwt haar zoontje blindelings aan haar toe. Jacqueline is regelmatig oppas-oma en dus ze zien elkaar vaak. Ook met Moederdag, dan komt ze altijd even langs. 

Naast Kristie vertellen ook twee andere pleegkinderen, Espoir en Sylvia, over hun bijzonder relatie met hun pleegmoeder.  
 
Uitzending
Kruispunt, zondag 13 mei om 23.10 uur op NPO 2.
www.kro-ncrv.nl/kruispunt

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.