Week van de Pleegzorg: nog steeds groot tekort aan pleegouders die kinderen tweede thuis willen geven, ook in de regio Haaglanden

Gepubliceerd op: 01 november 2023

Rijswijk, 1 november 2023 – Er is nog altijd een dringend tekort aan pleegouders. Op dit moment staan er landelijk 561 pleegkinderen op de wachtlijst op zoek naar een tweede thuis. Zij wonen tijdelijk op een plek waar ze niet langer kunnen blijven, of hun thuissituatie is niet veilig of stabiel genoeg om in op te groeien. Zij wachten door het tekort aan beschikbare pleeggezinnen ook te lang op een goede match. Er is al een aantal jaren sprake van een afname van het aantal nieuwe pleegouders, terwijl de vraag naar pleegzorg nog altijd groter is. Pleegzorg Nederland vraagt tijdens de Week van de Pleegzorg aandacht voor het tekort en hoopt dat meer potentiële pleegouders zich aanmelden. 

Voortdurend tekort pleegouders

Nicolien van den Berg, bestuurslid Pleegzorg Nederland, benadrukt de urgentie. “Een veilig thuis is voor kinderen cruciaal om op te groeien en zich te ontwikkelen. We zien helaas al jaren een teruggang in het aantal beschikbare pleegouders waardoor kinderen te lang moeten wachten op een pleeggezin/tweede thuis. Te veel kinderen missen daardoor een veilig thuisgevoel met voldoende liefde en aandacht. Het aantal nieuwe pleegouders was vorig jaar zelfs historisch laag. Als gevolg van maatschappelijke onrust zoals de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de forse inflatie ervaren mensen minder ruimte om zich in te zetten voor anderen. Dit zet druk op de instroom van nieuwe pleegouders. Terwijl de nood voor pleegkinderen hoog blijft.“

Deeltijd vaker een optie

Pleegzorg Nederland ziet wel een positieve ontwikkeling in de toename in deeltijdpleegzorg. Deze variant van pleegzorg kan ouders ondersteunen en wordt bijvoorbeeld ingezet als aanvulling op hulp thuis. Daardoor kan worden voorkomen dat een kind uit huis wordt geplaatst. Het afgelopen jaar was 24 procent van de nieuwe instroom deeltijd.

Pleegouders nodig in Haagse regio

In de hele regio Haaglanden is er behoefte aan ongeveer 100 nieuwe pleegouders. Het liefst zo divers mogelijk, want ieder kind vraagt iets anders. Zo is er veel behoefte aan pleegouders die tijdens een crisissituatie een veilige plek kunnen bieden aan een kind, zo lang als dat nodig is. Daarnaast wordt er gezocht naar pleegouders die kinderen willen opvangen die al wat ouder zijn én pleegouders die plek hebben voor meerdere kinderen zodat broertjes en zusjes bij elkaar kunnen blijven wonen. Het maakt niet uit of je een groot gezin hebt of alleenstaand bent, iedereen kan pleegouder worden. Ook is er behoefte aan verschillende vormen van pleegzorg, bijvoorbeeld een pleeggezin waar een kind 24/7 welkom is, maar ook aan mensen die deeltijd pleegouder willen zijn, bijvoorbeeld 2 weekenden per maand. 

Over de campagne: Jouw huis een 2e thuis

Naast de officiële aftrap die vandaag in Hilversum plaatsvindt, vraagt Pleegzorg Nederland op verschillende manieren aandacht voor pleegzorg gedurende de hele week. Met de campagne Jouw huis een 2e thuis wil Pleegzorg Nederland zoveel mogelijk mensen duidelijk maken dat ze iets kunnen geven. Iets wat voor 23.000 kinderen cruciaal is: een stabiel en veilig thuis. Het is nadrukkelijk niet ‘het nieuwe thuis’ - die plek blijft voorbehouden aan de eigen familie. Maar een kind welkom heten in je huis en er voor hem/haar zijn, zorgen dat het kind - tijdelijk of minder tijdelijk - voldoende aandacht krijgt, warmte voelt en gezien wordt. Het is als een tweede thuis waar je als kind voor korte of langere tijd terecht kunt. Pleegouders zijn gastvrije mensen. Een bekend symbool voor gastvrijheid is de deurmat met tekst. Dit gebruiken we als symbool tijdens de lanceringsactie van de Week van de Pleegzorg.

Bekende Nederlanders als Gijs Staverman, Sergio Viyent, Alex van Keulen en Ahmed Marcouch zijn jarenlange ambassadeurs van de campagne. 

Pleeggezinnen in het zonnetje

Naast dat de gemeenten in de regio Den Haag en Jeugdformaat tijdens de Week van de Pleegzorg aandacht vragen voor het tekort aan pleegouders gebruiken zij deze actieweek ook om huidige pleegouders in het zonnetje te zetten en hen te bedanken. Deze week staat in het teken van leuke activiteiten voor de pleegouders en pleegkinderen. 

Meer weten over pleegouder worden? 

Op onze website wordpleegouder.nl vind je veel informatie over het pleegouderschap. Daarnaast organiseert Jeugdformaat een vrijblijvende informatieavond op 8 november op de Fleminglaan 12 in Rijswijk. Op 19 december is het ook mogelijk om online een informatieavond bij te wonen. Tijdens de informatieavond neemt Jeugdformaat jou mee in de wereld van pleegzorg en is er ruimte voor al de vragen die je wellicht hebt. Benieuwd? Aanmelden kan via deze link

Meer informatie over pleegzorg?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.