Begeleid wonen

Veel jongeren in Nederland hebben gelukkig de wind mee. Zij functioneren goed, hebben een sterk netwerk van vrienden en familie, werken, gaan naar school en participeren actief in de maatschappij. Er zijn ook jongeren die juist op die gebieden wat meer ondersteuning nodig hebben. Voor ondersteuning bij het leren zelfstandig te wonen biedt Jeugdformaat Begeleid wonen. Begeleid wonen van Jeugdformaat verkleint de grote stap naar volledige zelfstandigheid voor jongeren.

Begeleid wonen is er voor jongeren die zelfstandig willen wonen, maar die:

  • nog niet volledig beschikken over alle benodigde vaardigheden om zelfstandig een huishouden te organiseren;
  • moeite hebben actief te participeren in de maatschappij;
  • wel op zichzelf zijn gaan wonen, maar er nog net niet helemaal klaar voor zijn.

Begeleid wonen richt zich op:

  • het activeren van het eigen netwerk om doelen sneller te realiseren;
  • het aanleren van een volwassen en stabiele leefstijl, zoals voeding, hygiëne, omgang met buren en huishoudelijke taken;
  • zorgvuldig leren plannen;
  • leren omgaan met geld, zoals ondersteunen bij het bijhouden van een kasboek en het bijhouden van spaargeldoverzichten;
  • het krijgen en behouden een zinvolle dagbesteding en het ondersteunen bij school, sollicitaties en/of (vrijwilligers)werk.
Direct een jongere aanmelden voor Begeleid wonen?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.