Maaike en Eline

Gedragswetenschappers Maaike Zuidgeest en Eline van Domselaar vertellen over Onderwijs Jeugdzorg.

“Voor een zorgcoördinator zijn problemen op school vaak de aanleiding om een leerling aan te melden bij Onderwijs Jeugdzorg”, zegt Eline. “Ze zien bijvoorbeeld dat een leerling last heeft van concentratieproblemen, piekeren, somberheid, gedragsproblemen en/of schoolprestaties die achteruit gaan. We maken op school gebruik van verschillende methodieken, zoals de ‘Kortdurende psychologische interventie voor de eerste lijn – stappenplan voor kinderen en jongeren’ van Paul Rijnders en de methode ‘Mission Possible’.”

Maaike vult aan: “Soms ligt er echter iets anders aan ten grondslag. Bij Onderwijs Jeugdzorg hebben we daar dan specifieke methodieken voor, afgestemd op de behoefte van de jongere. Als bijvoorbeeld tijdens de intake blijkt dat verwerkingsproblemen de onderliggende oorzaak zijn, is WRITEjunior een van die methodieken.”

WRITEjunior

De schrijftherapie WRITEjunior is een behandelmethode waarbij een kind samen met de gedragswetenschapper zijn verhaal opschrijft. In een aantal sessies wordt het aanwezige trauma opgeschreven en gewerkt aan nieuwe manieren om hier tegenaan te kijken en mee om te gaan. Maaike: “We bespreken de ideeën die de leerling over de gebeurtenis heeft en bekijken of zijn of haar beeld klopt. Soms reiken we meer helpende gedachten aan.”

Het ‘boek’ dat aan het eind van de behandeling overblijft, is een belangrijk document om later nog eens te lezen en ook te laten lezen aan mensen die belangrijk zijn voor de jongere. “Het is voor de omgeving goed om te weten hoe de traumatische gebeurtenis voor het kind zelf was om het zo beter te kunnen begrijpen. Daarnaast kunnen ze dan hun eigen verwachtingen aanpassen op de mogelijkheden van de jongere en zien ook de groei die hij of zij doormaakt”, aldus Maaike.

Eline besluit: “WRITEjunior zorgt voor meer zelfinzicht, meer erkenning en jongeren leren dat het niet hun eigen schuld is. Met als gevolg dat ze op een rustigere manier kunnen terugdenken aan de heftige gebeurtenis. Zo nemen de klachten af en kunnen ze verder met hun leven, thuis en op school.

Meer weten over Onderwijs Jeugdzorg?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.