Maaike en Eline

Gedragswetenschappers Maaike Zuidgeest en Eline van Domselaar vertellen over Onderwijs Jeugdzorg.

“Voor een zorgcoördinator zijn problemen op school vaak de aanleiding om een leerling aan te melden bij Onderwijs Jeugdzorg”, zegt Eline. “Ze zien bijvoorbeeld dat een leerling last heeft van concentratieproblemen, piekeren, somberheid, gedragsproblemen en/of schoolprestaties die achteruit gaan. We maken op school gebruik van verschillende methodieken, zoals de ‘Kortdurende psychologische interventie voor de eerste lijn – stappenplan voor kinderen en jongeren’ van Paul Rijnders en de methode ‘Mission Possible’.”

Maaike vult aan: “Soms ligt er echter iets anders aan ten grondslag. Bij Onderwijs Jeugdzorg hebben we daar dan specifieke methodieken voor, afgestemd op de behoefte van de jongere. Als bijvoorbeeld tijdens de intake blijkt dat verwerkingsproblemen de onderliggende oorzaak zijn, is WRITEjunior een van die methodieken.”

WRITEjunior

De schrijftherapie WRITEjunior is een behandelmethode waarbij een kind samen met de gedragswetenschapper zijn verhaal opschrijft. In een aantal sessies wordt het aanwezige trauma opgeschreven en gewerkt aan nieuwe manieren om hier tegenaan te kijken en mee om te gaan. Maaike: “We bespreken de ideeën die de leerling over de gebeurtenis heeft en bekijken of zijn of haar beeld klopt. Soms reiken we meer helpende gedachten aan.”

Het ‘boek’ dat aan het eind van de behandeling overblijft, is een belangrijk document om later nog eens te lezen en ook te laten lezen aan mensen die belangrijk zijn voor de jongere. “Het is voor de omgeving goed om te weten hoe de traumatische gebeurtenis voor het kind zelf was om het zo beter te kunnen begrijpen. Daarnaast kunnen ze dan hun eigen verwachtingen aanpassen op de mogelijkheden van de jongere en zien ook de groei die hij of zij doormaakt”, aldus Maaike.

Eline besluit: “WRITEjunior zorgt voor meer zelfinzicht, meer erkenning en jongeren leren dat het niet hun eigen schuld is. Met als gevolg dat ze op een rustigere manier kunnen terugdenken aan de heftige gebeurtenis. Zo nemen de klachten af en kunnen ze verder met hun leven, thuis en op school.

Meer weten over Onderwijs Jeugdzorg?