Onderwijs Jeugdzorg

Is een kind op school meer dan normaal aan het piekeren, somber, snel boos, stil, verdrietig of ziek? Psychische klachten of moeilijke situaties, zoals een scheiding of pestgedrag kunnen de oorzaak zijn van vastlopen in het onderwijs. Hulp van Onderwijs Jeugdzorg voorkomt verder vastlopen in het onderwijs. Onze hulp is laagdrempelig en kortdurend.

Voor wie is Onderwijs Jeugdzorg?

Onderwijs Jeugdzorg is er voor alle leerlingen van 8 tot 18 jaar (jongeren of ouder in overleg) op basisscholen, middelbare scholen, het MBO en HBO. Een (licht) verstandelijke beperking is een contra-indicatie voor de kortdurende behandeling van Onderwijs Jeugdzorg.

Waar helpt Onderwijs Jeugdzorg bij?

De klachten waar wij ons op richten zijn onder meer:

 • stemmingsklachten;
 • depressiviteit;
 • piekeren;
 • motivatieproblemen;
 • angstklachten;
 • eetproblemen;
 • negatief zelfbeeld
 • slaapproblemen;
 • sociale problemen
 • gedragsproblemen zoals impulsiviteit of agressie;
 • moeite met een overlijden, scheiding, een ongeluk of ziekte van ouders;
 • lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Voor onze hulp is een verwijzing nodig, bijvoorbeeld van het Centrum voor Jeugd en Gezin of de huisarts. Wij bieden ondersteuning bij de aanmelding.

'Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen'

Heb je als onderwijsprofessional weleens een leerling gehad waar je moeite mee had? Die bezorgdheid of irritatie bij je opriep? En als dit structureel was, ging je die signalen interpreteren en bedenken wat er aan de hand was. Herkenbaar? 

Bekijk op de Jeugdformaat academie onze trainingen speciaal voor professionals in het onderwijs. 

Hulp op school en/of thuis

In gemiddeld 12 gesprekken helpen wij de leerling op school, thuis of bij ons op kantoor. Om Onderwijs Jeugdzorg in te kunnen zetten is het belangrijk dat de problematiek zichtbaar is op school. Denk hierbij aan verzuim, concentratieproblemen, sociale problemen of opvallend gedrag in de klas. Een voorwaarde is dat de leerling de problemen (h)erkent en gemotiveerd is om er aan te werken.

Behandeling en handelingsgericht psychodiagnostisch onderzoek

Onderwijs Jeugdzorg biedt verschillende vormen van behandeling, afgestemd op de behoeften van de leerling, ouders en school (o.a. cognitieve gedragstherapie, traumaverwerking, oplossingsgerichte therapie, mindfulness, opvoedondersteuning, etc.). Naast kortdurende behandeling bieden we als het nodig is ook handelingsgericht psychodiagnostisch onderzoek.

Ouders en school betrekken bij de hulp

Onze hulp is laagdrempelig en snel inzetbaar. Bij de intake en evaluatie van de hulp betrekken we zo mogelijk de ouders en school. We vertalen de behandeling naar de thuissituatie, zodat ouders thuis aan de slag kunnen. Ook school kan handelingsgericht advies ontvangen. Daarnaast ondersteunen wij scholen in traumasensitief lesgeven. 

Brochure 

Download de brochure hier (PDF, 104kb)

Kosten

De hulp wordt gefinancierd door de gemeente. Het kost ouders/verzorgers en de school niets.

Twijfel niet en neem contact met ons op.

Bel naar 088 – 352 00 00 of stuur een mail.

Direct een jongere aanmelden voor Onderwijs Jeugdzorg?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.