Onderwijs Jeugdzorg

Is een kind op school meer dan normaal aan het piekeren, somber, snel boos, stil, verdrietig of ziek? Psychische klachten of moeilijke situaties, zoals een scheiding of pestgedrag kunnen de oorzaak zijn van vastlopen in het onderwijs. Hulp van Onderwijs Jeugdzorg voorkomt verder vastlopen in het onderwijs. Onze hulp is snel, laagdrempelig en kortdurend.

Voor wie is Onderwijs Jeugdzorg?

Onderwijs Jeugdzorg is er voor alle leerlingen van 8 tot 18 jaar (jongeren of ouder in overleg) op basisscholen, middelbare scholen, het MBO en HBO. Een (licht) verstandelijke beperking is een contra-indicatie voor de kortdurende behandeling van Onderwijs Jeugdzorg.

Waar helpt Onderwijs Jeugdzorg bij?

De klachten waar wij ons op richten zijn onder meer:

 • stemmingsklachten;
 • depressiviteit;
 • piekeren;
 • motivatieproblemen;
 • angstklachten;
 • eetproblemen;
 • negatief zelfbeeld
 • slaapproblemen;
 • sociale problemen
 • gedragsproblemen zoals impulsiviteit of agressie;
 • moeite met een overlijden, scheiding, een ongeluk of ziekte van ouders;
 • lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Voor onze hulp is een verwijzing nodig, bijvoorbeeld van het Centrum voor Jeugd en Gezin of de huisarts. Wij bieden ondersteuning bij de aanmelding.

NIEUW: 'Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen'

Heb je als onderwijsprofessional weleens een leerling gehad waar je moeite mee had? Die bezorgdheid of irritatie bij je opriep? En als dit structureel was, ging je die signalen interpreteren en bedenken wat er aan de hand was. Herkenbaar? 

Bekijk onze speciale pagina over 'Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen'.

Hulp op school en/of thuis

In gemiddeld 10 gesprekken helpen wij de leerling op school en/of thuis. Om Onderwijs Jeugdzorg in te kunnen zetten is het belangrijk dat de problematiek zichtbaar is op school. Denk hierbij aan verzuim, concentratieproblemen, sociale problemen of opvallend gedrag in de klas. Een voorwaarde is dat de leerling de problemen (h)erkent en gemotiveerd is om er aan te werken.

Behandeling en handelingsgericht psychodiagnostisch onderzoek

Onderwijs Jeugdzorg biedt verschillende vormen van behandeling, afgestemd op de behoeften van de leerling, ouders en school (o.a. cognitieve gedragstherapie, WRITEjunior schrijftherapie, oplossingsgerichte therapie, mindfulness, opvoedondersteuning, etc.). Naast kortdurende behandeling bieden we als het nodig is ook handelingsgericht psychodiagnostisch onderzoek.

Ouders en school betrekken bij de hulp

Onze hulp is laagdrempelig en snel inzetbaar. Bij de intake en evaluatie van de hulp betrekken we zo mogelijk de ouders en school. We vertalen de behandeling naar de thuissituatie, zodat ouders thuis aan de slag kunnen. Ook school kan handelingsgericht advies ontvangen. Daarnaast ondersteunen wij scholen in traumasensitief lesgeven. 

Brochure 

Download de brochure hier (PDF, 104kb)

Kosten

De hulp wordt gefinancierd door de gemeente. Het kost ouders/verzorgers en de school niets.

Twijfel niet en neem contact met ons op.

Bel naar 088 – 352 00 00 of stuur een mail..

Direct een jongere aanmelden voor Onderwijs Jeugdzorg?