Meer grip op gedachtestroom

Ryan*, een Egyptische jongen van 15 jaar, groeit op in een gezin met beide ouders en een oudere zus. Bij de aanmelding wordt duidelijk dat hij last heeft van sombere stemmingen en veel negatieve gedachten heeft over zichzelf en zijn leven. Ook stond hij er op school slecht voor en was de kans op zittenblijven heel realistisch. De relatie die Ryan met zijn vader heeft, is problematisch vanwege interculturele problematiek en de relatie met zijn moeder erg hecht

In de gesprekken met de gedragswetenschapper van OJ hebben we de ruimte gegeven voor al zijn gevoelens en ideeën. Bepaalde gedachten hebben we onder de loep genomen en hem daarin uitgedaagd. Daarnaast hebben we gericht gewerkt aan ontspanningsmomenten en ook meerdere gesprekken met Ryans moeder gevoerd. Het traject is conform afspraken en aantal contacten afgerond. Er is gewerkt met psycho-educatie (informatie en uitleg) en technieken uit de cognitieve gedragstherapie (niet helpende gedachten uitdagen en helpende gedachten bedenken, ruimte geven aan kernovertuigingen). Maar ook is er geoefend met ontspanningsoefeningen en zijn de sociale vaardigheden van Ryan versterkt.

Ryan was erg trouw in de afspraken en ook zelf gemotiveerd om dingen anders te doen. Voor hem was het ook belangrijk dat er een goede klik was met de hulpverlener. Hij is niet over gegaan, maar heeft veel kunnen leren in dit proces. Hij weet beter om te gaan met schoolwerk en stress. Ook heeft Ryan meer grip op zijn gedachtestroom en laat hij zich hierdoor minder beïnvloeden. 

* Naam en foto van deze jongen zijn niet echt.

Meer weten over Onderwijs Jeugdzorg?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.