Meer grip op gedachtestroom

Ryan*, een Egyptische jongen van 15 jaar, groeit op in een gezin met beide ouders en een oudere zus. Bij de aanmelding wordt duidelijk dat hij last heeft van sombere stemmingen en veel negatieve gedachten heeft over zichzelf en zijn leven. Ook stond hij er op school slecht voor en was de kans op zittenblijven heel realistisch. De relatie die Ryan met zijn vader heeft, is problematisch vanwege interculturele problematiek en de relatie met zijn moeder erg hecht

In de gesprekken met de gedragswetenschapper van OJ hebben we de ruimte gegeven voor al zijn gevoelens en ideeën. Bepaalde gedachten hebben we onder de loep genomen en hem daarin uitgedaagd. Daarnaast hebben we gericht gewerkt aan ontspanningsmomenten en ook meerdere gesprekken met Ryans moeder gevoerd. Het traject is conform afspraken en aantal contacten afgerond. Er is gewerkt met psycho-educatie (informatie en uitleg) en technieken uit de cognitieve gedragstherapie (niet helpende gedachten uitdagen en helpende gedachten bedenken, ruimte geven aan kernovertuigingen). Maar ook is er geoefend met ontspanningsoefeningen en zijn de sociale vaardigheden van Ryan versterkt.

Ryan was erg trouw in de afspraken en ook zelf gemotiveerd om dingen anders te doen. Voor hem was het ook belangrijk dat er een goede klik was met de hulpverlener. Hij is niet over gegaan, maar heeft veel kunnen leren in dit proces. Hij weet beter om te gaan met schoolwerk en stress. Ook heeft Ryan meer grip op zijn gedachtestroom en laat hij zich hierdoor minder beïnvloeden. 

* Naam en foto van deze jongen zijn niet echt.

Meer weten over Onderwijs Jeugdzorg?