Ravi

Tien jaar geleden woonde Ravi in ons logeerhuis op de Van Alkemadelaan. Nu is hij 25 en woont samen met zijn vriendin en dochtertje.

“Op ‘de Alkemaan’ hadden we een hechte groep, waarvan de meeste kinderen elkaar al kenden van eerdere verblijfsplaatsen. Het voelde niet echt als een tehuis. Wel als één grote familie. Heel fijn. We spreken elkaar ook nog steeds, Wendy, Carmen, Nalini, Ricardo en ik. Ook met sommige van de groepsleiding hebben we nog contact. Echt tof.

'Over tien jaar ben ik hulpverlener, bij Jeugdformaat'

Ik was een boefje toen, heb wel wat dingetjes geflikt. Maar ik kwam er toch mee weg. De groepsleiding zei wel eens ‘ik kan gewoon niet boos zijn op jou’. Ik had ook vaak op- en aanmerkingen. Wist precies wat mijn rechten als jongere waren. Daarom heb ik ook drie jaar in de Jongerenraad gezeten. Het was te gek, we deden leuke dingen, maakten uitstapjes en er werd echt naar ons geluisterd.

Hoe denkt Ravi dat zijn leven er over tien jaar uitziet? “Over tien jaar ben ik jeugdhulpverlener. Bij Jeugdformaat. Want ik weet wat belangrijk is voor een jongere. En wat maakt dat je een goede hulpverlener bent. En dat is: eerlijk zijn, normale taal praten, niet te afstandelijk zijn, nakomen wat je belooft. En niet altijd op zoek zijn naar de problemen, maar kijken naar wat wél goed gaat.”

Meer ervaringsverhalen lezen? Klik hier

Meer lezen over onze logeerhuizen?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.