Verblijf in een logeerhuis

Soms is de situatie in een gezin zo gespannen dat het voor een kind beter is om tijdelijk niet meer thuis te wonen. Voor deze kinderen zijn er logeerhuizen, met hoogwaardige zorg voor diverse doelgroepen. De huizen zijn verspreid over de gehele regio Haaglanden. In de logeeropvang krijgen kinderen de kans om op een rustige en veilige plek verder te werken aan hun toekomst.


Tijdelijk onderdak in logeerhuis

Het uithuisplaatsen van een kind is geen lichtzinnig besluit. Toch kan het voor de ontwikkeling en/of veiligheid van het kind beter zijn dat hij/zij tijdelijk onderdak buiten het gezin krijgt. Dan is er gelukkig een goed vangnet. Bijvoorbeeld in een van de logeerhuizen van Jeugdformaat. 

Voor wie is een logeerhuis geschikt?

Een logeerhuis is in principe geschikt voor kinderen in de leeftijd tussen 12 en 18 jaar. Zij verblijven er tijdelijk, samen met gemiddeld 8 andere jongeren. Met een verblijf in het logeerhuis bieden wij kinderen tijd, rust en de veiligheid die zij hard nodig hebben. Wij beschikken over verschillende soorten logeerhuizen, zodat verschillende doelgroepen met een verschillende achtergrond of problematiek altijd de juiste oplossing krijgen. Die oplossing is altijd maatwerk.

Werken aan de toekomst

In een logeerhuis werkt 24 uur per dag, 7 dagen per week een team specialisten nauw samen met de jongeren. Onze pedagogische medewerkers, ambulante hulpverleners en gedragswetenschappers gaan samen met de jongeren aan de slag. De jongere brengt samen met zijn mentor de situatie in kaart. Waar gaat het mis? Waarom gaat het mis? Hoe kunnen wij deze situatie in de toekomst voorkomen? 

Hulp bij dagelijkse structuur

We bieden de jongere vastigheid en structuur. We begeleiden hen bij de dagelijkse dingen, zoals het volgen van een opleiding of het vinden van werk. We gaan spreken ook de ouders en het netwerk rondom de jongere. Het doel van de begeleiding is altijd gericht op terugkeer naar huis.

Andere opvang

Een kind kan ook (tijdelijk) in een van onze pleeggezinnen of gezinshuizen verblijven. Voor jongeren die na een verblijf in een logeerhuis behoefte hebben aan begeleiding, bieden wij Jongerencoaching.

Wilt u meer weten over onze opvang in een logeerhuis of onze andere hulp? Bel naar 088 – 352 00 00.

Direct een jongere aanmelden voor een plaats in een logeerhuis?

Wat bieden we

Regulier logeerhuis

Wij geloven oprecht in de filosofie dat een gezin boven een tehuis gaat. Toch zien wij dat er nog steeds beho...

Intensief logeerhuis

Naast de reguliere logeerhuizen beschikt Jeugdformaat over verschillende intensieve logeerhuizen. Deze logeerh...

Logeerhuis jongeren 16+

Jongeren van 16 jaar of ouder die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen en behoefte hebben aan meer...

Begeleid wonen

Veel jongeren in Nederland hebben gelukkig de wind mee. Zij functioneren goed, hebben een sterk netwerk van vr...

Opvang in JeugdzorgPlus

Verschillende jongeren binnen onze maatschappij hebben ernstige gedragsproblemen, in combinatie met een lichte...

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.