Verblijf in een logeerhuis

Soms is de situatie in een gezin zo gespannen dat het voor een kind beter is om tijdelijk niet meer thuis te wonen. Voor deze kinderen zijn er logeerhuizen, met hoogwaardige zorg voor diverse doelgroepen. De huizen zijn verspreid over de gehele regio Haaglanden. In de logeeropvang krijgen kinderen de kans om op een rustige en veilige plek verder te werken aan hun toekomst.


Tijdelijk onderdak in logeerhuis

Het uithuisplaatsen van een kind is geen lichtzinnig besluit. Toch kan het voor de ontwikkeling en/of veiligheid van het kind beter zijn dat hij/zij tijdelijk onderdak buiten het gezin krijgt. Dan is er gelukkig een goed vangnet. Bijvoorbeeld in een van de logeerhuizen van Jeugdformaat. 

Voor wie is een logeerhuis geschikt?

Een logeerhuis is in principe geschikt voor kinderen in de leeftijd tussen 12 en 18 jaar. Zij verblijven er tijdelijk, samen met gemiddeld 8 andere jongeren. Met een verblijf in het logeerhuis bieden wij kinderen tijd, rust en de veiligheid die zij hard nodig hebben. Wij beschikken over verschillende soorten logeerhuizen, zodat verschillende doelgroepen met een verschillende achtergrond of problematiek altijd de juiste oplossing krijgen. Die oplossing is altijd maatwerk.

Werken aan de toekomst

In een logeerhuis werkt 24 uur per dag, 7 dagen per week een team specialisten nauw samen met de jongeren. Onze pedagogische medewerkers, ambulante hulpverleners en gedragswetenschappers gaan samen met de jongeren aan de slag. De jongere brengt samen met zijn mentor de situatie in kaart. Waar gaat het mis? Waarom gaat het mis? Hoe kunnen wij deze situatie in de toekomst voorkomen? 

Hulp bij dagelijkse structuur

We bieden de jongere vastigheid en structuur. We begeleiden hen bij de dagelijkse dingen, zoals het volgen van een opleiding of het vinden van werk. We gaan spreken ook de ouders en het netwerk rondom de jongere. Het doel van de begeleiding is altijd gericht op terugkeer naar huis.

Andere opvang

Een kind kan ook (tijdelijk) in een van onze pleeggezinnen of gezinshuizen verblijven. Voor jongeren die na een verblijf in een logeerhuis behoefte hebben aan begeleiding, bieden wij Jongerencoaching.

Wilt u meer weten over onze opvang in een logeerhuis of onze andere hulp? Bel naar 088 – 352 00 00.

Direct een jongere aanmelden voor een plaats in een logeerhuis?

Wat bieden we

Regulier logeerhuis

Wij geloven oprecht in de filosofie dat een gezin boven een tehuis gaat. Toch zien wij dat er nog steeds beho...

Intensief logeerhuis

Naast de reguliere logeerhuizen beschikt Jeugdformaat over verschillende intensieve logeerhuizen. Deze logeerh...

Logeerhuis jongeren 16+

Jongeren van 16 jaar of ouder die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen en behoefte hebben aan meer...

Meidenspecifieke opvang

Voor meisjes hebben wij een specifiek logeerhuis: de Meidenspecifieke Opvang Haaglanden (MSOH, voorheen de m...

Begeleid wonen

Veel jongeren in Nederland hebben gelukkig de wind mee. Zij functioneren goed, hebben een sterk netwerk van vr...

Opvang in JeugdzorgPlus

Sommige jongeren hebben ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen. Veelal hebben zij daarnaast een lichte ver...