Handen ineen voor vrijwilliger op juiste plek

Jeugdformaat tekende gisteren samen met Humanitas Zoetermeer, Stichting Vitalis en Jong Perspectief de intentieverklaring om er samen voor te zorgen dat vrijwilligers, die iets voor jongeren en kinderen willen betekenen, het vrijwilligerswerk krijgen dat bij ze past.

Dit doen we door vrijwilligers onderling naar elkaar (door) te verwijzen.

Uitwisselen en doorverwijzen

Situaties waarin vrijwilligers worden doorverwezen zijn heel divers. Bij Jeugdformaat melden vrijwilligers zich aan om pleegouder te worden. Gedurende het traject geven vrijwilligers soms aan dat pleegzorg toch niet in hun leven past. Maar deze mensen willen wel graag iets betekenen voor een kind. Zij kunnen een kind via Humanitas, Vitalis en Jong Perspectief bijvoorbeeld als maatje bijstaan en helpen. Tegelijkertijd melden zich bij Humanitas, Vitalis en Jong Perspectief vrijwilligers aan die een kind of jongere willen ondersteunen of zelfs pleegouder willen worden. Hiervoor verwijzen deze organisaties de vrijwilligers door naar Jeugdformaat. 

Voordeel voor iedereen

Er is door het inzetten van vrijwilligers op de juiste plek en naar hun eigen mogelijkheden en wensen, meer ondersteuning op verschillende vlakken beschikbaar voor kinderen, jongeren en gezinnen die dat nodig hebben. Dit initiatief sluit naadloos aan op dat wat het jeugdhulpstelsel beoogt: zorg en ondersteuning zoveel mogelijk dichtbij huis en aansluitend op wat echt nodig is.