Platform pleegzorg.nl live

Op donderdag 25 maart is het platform pleegzorg.nl gelanceerd. Het innovatieve platform is een digitale leer- en ontmoetingsplek voor pleegouders, professionals en andere geïnteresseerden. Het platform bevat een vrij toegankelijke bibliotheek met informatie over allerlei pleegzorg-onderwerpen, zoals opvoeding en ontwikkeling, rechten en plichten, geldzaken en leven als pleeggezin. Speciaal voor pleegouders is er een groeiend leeraanbod over uiteenlopende pleegzorgonderwerpen en een besloten community waar zij op een laagdrempelige manier in gesprek kunnen met andere pleegouders om zo hun ervaringen delen.

'Ik ben heel enthousiast over de komst van het platform. Op het platform staat heel veel informatie en is up-to-date. En pleegouders kunnen hun verhalen delen.'

Pleegouder

Het platform is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Jeugdzorg Nederland en alle aangesloten pleegzorgorganisaties en is ontwikkeld als onderdeel van het programma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’. Pleegouders, pleegzorgorganisaties en -professionals zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van het platform. Jeugdzorg Nederland treedt op als uitvoeringsorganisatie van pleegzorg.nl.

Benieuwd? Ga naar pleegzorg.nl

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.