Simba familiehuis in het nieuws

Gepubliceerd op: 02 november 2021

Jeugdformaat heeft Simba Familiezorg, een initiatief van SOS Kinderdorpen, omarmd en uit deze mooie samenwerking is het eerste Simba familiehuis in Den Haag ontstaan. 

Vandaag publiceerden Omroep West, het Voorburgs Dagblad en Dagblad 070 over het eerste Simba Familiehuis in Den Haag. 

De bedoeling van de 'Simba-aanpak' is dat deze eraan bijdraagt dat de betreffende gezinnen op een zeker moment kunnen worden herenigd. 'Onze focus is er altijd op gericht dat kinderen terug naar huis kunnen', vertelt Bas Timman, bestuurder van Jeugdformaat, hierover. 'Wij zijn maar passanten.'

Wethouder Kavita Parbhudayal zegt over het Simba Familiehuis: 'Zo’n initiatief als het Simba Familiehuis is ook voor Den Haag een hele goede ontwikkeling', geeft zij als reactie. 'Wat inspireert, is dat in België zestig procent van de kinderen uiteindelijk is teruggegaan naar huis.'

Lees het artikel om omroepwest.nl, dagblad070.nl of voorburgsdagblad.nl. Eerder plaatsten we dit artikel over het Simba Familiehuis op onze website.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.