Een kijkje in het gezinshuis van gezinshuisouder Gerlinde

Gepubliceerd op: 16 mei 2023

In ‘Een kijkje in het gezinshuis’ vertellen vier van onze gezinshuisouders over wat zij zoal beleven in hun gezinshuis. In Nederland kunnen ruim 40.000 kinderen niet meer thuis wonen. Bij Jeugdformaat geloven we dat kinderen het beste in een gezinsverband op kunnen groeien. In een gezinshuis krijgen kinderen professionele begeleiding van gezinshuisouders. Gerlinde runt een Simba gezinshuis, waar naast de kinderen ook de ouders hulp en begeleiding krijgen. Ze vertelt over hoe zij tot de beslissing kwam om een Simba gezinshuis te starten.

Gerlinde vertelt:

'Voordat ik gezinshuisouder werd begeleidde ik probleemgezinnen in Amsterdam. Ik kwam situaties tegen waarin kinderen uit huis werden geplaatst. Het kwam regelmatig voor dat er geen plekken waren waar broertjes en zusjes samen naartoe konden gaan. Daardoor moesten kinderen apart van elkaar gaan wonen. De hulp aan ouders stopte na de uithuisplaatsing vaak ook omdat de kinderen niet meer thuis woonden. Ik dacht vaak: dat moet toch anders kunnen?

Mijn man en ik hadden al een poosje de wens om een gezinshuis te openen. Onze zoon vond het prima, maar onze dochter was er nog niet klaar voor. Ze wilde niet verhuizen en bleef het liefst bij haar vrienden in de buurt wonen. We schoven onze gezinshuisplannen opzij. Het is namelijk een grote stap. Je neemt zo’n beslissing met het hele gezin en iedereen moet het willen.

Een aantal jaar later kwam er een huis bij Jeugdformaat vrij. Onze kinderen waren inmiddels weer twee jaar ouder en we besloten om in gesprek te gaan met Jeugdformaat. Onze dochter fietste samen met een vriendin naar het huis en keken stiekem door het raam; het huis werd goedgekeurd. Bij thuiskomst zei zij: ‘Mam, het was helemaal niet zo ver weg. Daar wil ik wel wonen’. De intensieve gesprekken met Jeugdformaat begonnen. Er werd ons verteld over Simba familiezorg. Alle puzzelstukjes vielen in elkaar. Deze vorm van hulpverlening sprak ons enorm aan, en we besloten ervoor te gaan. Wanneer broertjes en zusjes bij ons in het gezinshuis komen, is het perspectief nog niet duidelijk. Er volgt een traject van 1,5 jaar waarin de broertjes en zusjes in ons gezinshuis mogen wonen. Wij bieden zorg en begeleiding aan de kinderen en hun ouders. De ouders zien hoe wij structuur bieden. De ambulant hulpverlener die in ons gezinshuis werkt begeleidt de ouders en kinderen in de thuissituatie op de momenten dat de kinderen naar huis gaan voor een bezoek. Zo ontstaan thuis en in het gezinshuis dezelfde regels en structuur. Ouders worden teruggezet in hun kracht en krijgen tijdens het traject steeds meer verantwoordelijkheden. Ook wordt de bezoekregeling steeds verder uitgebreid. Uiteindelijk gaan de kinderen na ongeveer een jaar tot anderhalf jaar weer thuis wonen. Er volgt dan ook nog een half jaar na-begeleiding in de thuissituatie.

Inmiddels zijn wij nu ruim 2 jaar een Simba Gezinshuis. En wat is het fijn! Iedereen heeft zijn plekje gevonden. Ik geniet ervan dat de kinderen zich op hun plek voelen. De goedkeuring van hun ouders om tijdelijk bij ons te wonen geeft de kinderen een goed gevoel. Ik betrek ouders bij alle afspraken die over hun kinderen gaan. Ik neem ze mee en zorg voor begeleiding. Ouders krijgen het gevoel weer ouder te mogen zijn. Ik vind het belangrijk dat kinderen op hun eigen scholen kunnen blijven. Een uithuisplaatsing is al van enorme invloed. Van school moeten wisselen en dan je vriendjes kwijtraken is iets wat ik wil voorkomen. Daarom fiets ik ’s ochtends heel Den Haag door. Het is vaak een race tegen de klok, maar als ik dan een kind hoor zingen achterop de fiets denk ik: ach, daar doe ik het voor!'

Achtergrond: gezinshuizen

Gezinshuizen bieden opvang en zorg aan kinderen waarbij de problematiek in het algemeen te zwaar is voor pleegzorg. Dit komt doordat de gedragsproblematiek of emotionele problematiek is dit geval vaak te groot is. Ook wanneer er sprake is van hechtings- of loyaliteitsproblemen is een gezinshuis vaak de beste plek voor een kind. Door de professionele rol van de gezinshuisouder en de intensiteit van de begeleiding van het gezinshuis, kan van een gezinshuis meer verwacht worden op het gebied van het hanteren van de problematiek van het kind. Gezinshuizen zijn ontstaan als alternatief voor opvang in een tehuis of internaat. Een gezinshuis is kleinschalig. Kinderen hebben 24/7 dezelfde opvoeders waardoor de jongere écht wordt gezien.

Gezinshuisouder: iets voor jou?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.