Een kijkje in het gezinshuis van gezinshuisouder Marjolein

Gepubliceerd op: 06 juli 2023

In ‘Een kijkje in het gezinshuis’ vertellen vier van onze gezinshuisouders over wat zij zoal beleven in hun gezinshuis. In Nederland kunnen ruim 40.000 kinderen niet meer thuis wonen. Bij Jeugdformaat geloven we dat kinderen het beste in een gezinsverband op kunnen groeien. In een gezinshuis krijgen kinderen professionele begeleiding van gezinshuisouders. Marjolein runt samen met haar man een gezinshuis, en in dit verhaal vertelt zij over de plaatsing van een meisje van 12 jaar. 

Marjolein vertelt:

‘De kinderen in mijn gezinshuis hebben allemaal een eigen verhaal. Zo ook een meisje die op haar twaalfde bij ons kwam wonen. Ze is net haar Oma verloren na een ziekbed van een jaar. Een week na het overlijden van haar oma werd ze 12 jaar oud. Ze kan niet bij haar familie blijven wonen, dus komt ze bij ons in het gezinshuis. Ze sluit de basisschool af en gaat naar het voortgezet onderwijs in een andere woonplaats. En dat allemaal in het tijdsbestek van slechts één jaar.

Daar komt ze dan, met al haar spullen. Samen met haar tantes komt ze bij ons binnen. Nog niet bekomen van alle schrik en wisselende emoties. Ik vraag haar of ik kan helpen met uitpakken en inrichten. ‘Nee, dat wil ik heel graag zelf doen. Het lukt wel hóór.’ We nemen de tijd om haar te laten landen. Het uitpakken van haar spullen en het settelen heeft weken geduurd. Steeds vertelde ze ons dat ze het zelf wilde doen. We respecteren haar keuze maar blijven benadrukken dat we haar kunnen helpen. Dit beantwoordt ze standaard met ‘Jaaa, dat weet ik wel!’.

Op school is er veel begrip voor haar situatie en worden we goed betrokken door leerkrachten en ouders. In de fantastische eindmusical van groep 8 weet ze de hoofdrol te vervullen. In onze ogen was dit eigenlijk niet te doen. ‘Het is best veel allemaal hoor’, zeiden we dan. En dan kregen wij te horen: ‘Jaaa, dat weet ik wel!’. Wat een sterke meid, ze straalt zo veel kracht uit! Dit bleek ook bij het maken van een schoolkeuze. Het lukt haar om haar draai te vinden wanneer ze naar de middelbare school gaat. Wanneer we haar een compliment geven hierover en haar zeggen dat het een hele fijne school is, zegt ze: ‘Jaaa, dat weet ik wel’.

We zorgden voor goede afstemming met haar familie en namen de hobbels die er lagen. Zo ontdekten we haar onuitgesproken verlangens. Ze wilde zo graag bij haar familie zijn. Dit gebeurde haar veel te weinig. Er werden afspraken gemaakt met de voogd over de bezoekfrequentie. Als we dit herhaalden zei ze; ‘Jaaa, dat weet ik wel!’. Omdat ze het allemaal zo goed lijkt te weten, lijkt het of er niet zoveel aan de hand is. Dit zat mij niet lekker. Ik deed onderzoek naar wat er mogelijk en haalbaar was binnen de familie. Samen met de ambulant hulpverlener, de gedragswetenschapper, de voogd en haar familie maakten we een plan. Zo kon ik haar een voorstel doen: ‘Ik denk dat het fijn voor je is om bij jouw moeder en tante te gaan logeren, want je zult naar hen blijven verlangen’. ‘Hoe weet jij dat?’, zei ze. Ze wilde niets liever dan hen vaker en langer zien. Waarop ik zei ‘Jaaa, dat weet ik wel’.

We zijn nu bijna een jaar verder en ze heeft de decembermaand doorgebracht bij haar familie. Het eerste jaar zonder haar oma is bijna voorbij. Ze zit nog middenin het rouwproces en ze is zo sterk en lief. Omdat we iets moois voor haar willen doen, besluiten we in overleg met haar moeder en tante om een knuffel bij ‘Knuffelmakers’ te bestellen. Er werd een prachtige knuffel van haar oma gemaakt. We waren zo benieuwd naar haar reactie. Met kerst maakte ze het cadeau open, samen met haar moeder. Er rollen tranen over haar wangen en ze houdt de knuffel stevig vast. Ze laat het even lekker gaan. Er is even geen ‘Jaaa, dat weet ik wel’. Er is verdriet, er is besef en er is dankbaarheid. Nu kunnen we verder gaan bouwen. We hebben naar elkaar uitgesproken dat de vertrouwensband er is en dat de liefde kan groeien. Dit doen we zonder haar dierbaren weg te poetsen, maar juist door in verbinding te blijven. En met dank aan de knuffel, kan zij zelfs in verbinding blijven met oma.'

Gezinshuizen bieden opvang en zorg aan kinderen waarbij de problematiek in het algemeen te zwaar is voor pleegzorg. Dit komt doordat de gedragsproblematiek of emotionele problematiek is dit geval vaak te groot is. Ook wanneer er sprake is van hechtings- of loyaliteitsproblemen is een gezinshuis vaak de beste plek voor een kind. Door de professionele rol van de gezinshuisouder en de intensiteit van de begeleiding van het gezinshuis, kan van een gezinshuis meer verwacht worden op het gebied van het hanteren van de problematiek van het kind. Gezinshuizen zijn ontstaan als alternatief voor opvang in een tehuis of internaat. Een gezinshuis is kleinschalig. Kinderen hebben 24/7 dezelfde opvoeders waardoor de jongere écht wordt gezien. 

Gezinshuisouder: iets voor jou?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.