Week van de Pleegzorg: geef pleegkinderen #groenlicht

Er is al jaren een tekort aan pleegouders. Terwijl er steeds meer kinderen op zoek zijn naar pleegouders. Voor kinderen die wachten op pleegzorg staat ‘het licht op rood’. Tijdens de Week van de Pleegzorg van 3-10 november vraagt Pleegzorg Nederland hier landelijk aandacht voor, onder het motto: #groenlicht.

Te weinig pleegouders, betekent dat kinderen vaker doorgeplaatst worden omdat het lang duurt voordat de juiste match gevonden is. Dat is geen goede basis voor een evenwichtige ontwikkeling van kinderen. Pleegzorg Nederland is bezorgd over het aanhoudende tekort aan pleegouders: “Er vallen teveel kinderen buiten de boot. We willen dat pleegkinderen evenveel kansen in het leven krijgen als kinderen die bij hun eigen vader en moeder opgroeien. Zonder stabiel thuis, is zelfvertrouwen opdoen en jezelf ontplooien lastig.”

Samen zetten we het licht op groen voor alle kinderen die pleegzorg nodig hebben!


In de Week van de Pleegzorg (3 - 10 november) worden op veel plekken in het land markante gebouwen groen verlicht. Een symbolisch gebaar om pleegkinderen #groenlicht te geven voor een mooie toekomst. Ook wordt er in die periode op allerlei andere manieren extra aandacht voor pleegzorg gevraagd.

Pleegouders nodig 

Landelijk zijn er minimaal 3.500 nieuwe pleegouders per jaar nodig. Vorig jaar waren er 2.647 aanmeldingen, ruim 850 te weinig. De coronapandemie lijkt voor een afwachtende houding te hebben gezorgd, waardoor er minder geïnteresseerden waren. In de regio Haaglanden zijn we op zoek naar 60 nieuwe pleegouders. Het liefst zo divers mogelijk want ieder kind vraagt iets anders. Er is veel behoefte aan pleegouders die kunnen inspringen tijdens een crisissituatie en een veilig plek kunnen bieden aan een kind zo lang als nodig is. Maar ook aan pleegouders die kinderen willen opvangen die al wat ouder zijn, vanaf een jaar of 10. 

Geef jij de toekomst van een kind groen licht?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.