Theatervoorstelling ‘Jouw gezin, mijn zorg?’ groot succes

Gepubliceerd op: 05 april 2022

‘Wat ons verbindt, is dit kind!’ Zo leidde Richard Toussain, manager gezinshuizen van Jeugdformaat, de theaterlezing ‘Jouw gezin, mijn zorg?’ in. De voorstelling maakt deel uit van een initiatief van Jeugdformaat om bij alle betrokkenen binnen gezinsopvang bewustzijn te creëren over het belang van een goede samenwerking tussen ouders en pleeg- en gezinshuisouders. Ouders, pleeg- en gezinshuisouders, jeugdbeschermers, medewerkers van de gemeente en collega’s van pleegzorg en gezinsopvang van Jeugdformaat genoten samen van de theatervoorstelling.

Kwetsbaar opstellen

‘Ik heb met een brok in mijn keel gekeken,’ vertelt een moeder van vier kinderen die in een pleeggezin wonen. Tijdens de voorstelling tegen het mooie decor van de Rijswijkse Schouwburg werden op een letterlijk speelse manier de uitkomsten van het praktijkonderzoek ‘Jouw gezin mijn zorg?’ van het lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) gepresenteerd.

Twee actrices vertolkten de stem van een ouder van een kind dat uit huis is geplaatst. Samen met gespreksleider Charissa Bakema van de CHE vertelden zij wat ze nodig hebben om de samenwerking met gezinshuisouders en pleegouders te versterken. Onderling afstemmen en korte communicatielijnen zijn belangrijk, en dit kan ook via laagdrempelige middelen als Whatsapp. Verbinding (blijven) zoeken staat centraal, naast de kracht van kwetsbaarheid. ‘Je kwetsbaar willen en kunnen opstellen, door álle partijen, kan de samenwerking verdiepen en onderlinge verhoudingen verbeteren. Het is oké als je het niet weet en dit kunt uitspreken. Hierin kun je elkaar vinden en tegemoet komen of zelfs ondersteunen,’ vatte één van de toeschouwers nadien de voorstelling samen.

Truusje van Zanten, moeder van kinderen die in een pleeggezin wonen, was ook onderdeel van de voorstelling en las fragmenten voor uit haar boek ‘Achter mijn voordeur’ waarmee ze op een open en kwetsbare manier haar eigen verhaal over huiselijk geweld en pleegzorg deelde.

Gelijkwaardigheid

Na een korte pauze volgde een panelgesprek met een pleegzorgwerker, ouder, gezinshuisouder en zorgmanager van Jeugdformaat, een beleidsmedewerker van de gemeente en Ellen Schep, onderzoeker van het Lectoraat Jeugd en Gezin van de CHE. Zij spraken verder over wat er nodig is om de samenwerking tussen ouders en pleeg-en gezinshuisouders te versterken. Middels een microfoon-dobbelsteen werd ook het publiek betrokken bij het gesprek en uitgenodigd om hun inzichten te delen.

‘Je wordt als team bij elkaar gezet, maar je hebt niet voor elkaar gekozen. Je moet een manier vinden om met elkaar te kunnen samenwerken’, deelde een pleegmoeder. Gelijkwaardigheid zou het uitgangspunt moeten zijn: álle betrokkenen handelen in het belang van het kind en zetten hiervoor soms hun eigen behoeftes opzij. Ouders gaven aan dat zij het belangrijk vinden om gehoord en betrokken te worden, al in een vroeg stadium. Zij voelen zich vaak alleen staan en ervaren gevoelens van onmacht en schaamte. Hierover spreken met andere ouders in dezelfde situatie zou hen kunnen helpen. 

Samenwerking centraal

De thema’s in deze theatervoorstelling waren voor de betrokkenen niet nieuw. Jeugdformaat maakt zich sterk voor gedeeld opvoederschap, waarin een goede samenwerking tussen ouders en gezinshuis- en pleegouders centraal staat, ofwel: de relationele route. Mariska van Esveld, manager pleegzorg, vertelt hierover: ‘Samenwerken met ouders doen we altijd al, dat is niet nieuw. Maar Jeugdformaat heeft haar visie hierop in het afgelopen jaar nóg duidelijker onderstreept. Zodat Jeugdformaat als organisatie duidelijk uitdraagt hoe belangrijk we gedeeld opvoederschap vinden. We gaan nog meer ons best doen om die samenwerking met ouders op te zoeken, ten behoeve van het kind.’

Tijdens de voorstelling werd benadrukt hoe belangrijk het is om tijdens het proces de rust te nemen om te blijven nagaan: Wat heeft de ouder nodig? Wat heeft de pleegouder nodig? Wat heeft de samenwerking nodig?

We kijken terug op een inspirerende ochtend waarin de tijd en rust werden genomen om zonder oordeel naar elkaar te luisteren.

Eerder bracht Jeugdformaat over dit thema het magazine ‘Thuis in twee huizen’ uit. Benieuwd? Je leest het hier.

Foto door Nienke Coumou

Meer weten over pleegzorg bij Jeugdformaat?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.